Krajský pohár jednotlivců dorosteneckých a juniorských kategorií

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Holešov, z.s.

Datum

20.06.2020

Místo

Holešov (Partyzánská ulice (vedle koupaliště))

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jiří Kadla 731196274
Ředitel závodu Hřib Jakub 608004177
Hlavní rozhodčí Zuzana Odstrčilíková
Časomíru zajišťuje AK Zlín
Výsledky zpracoval AK Zlín

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Závod je bez startovného otevřen pro atlety z klubů a oddílů Zlínského kraje, a to v kategoriích dorostu a juniorů. Závodníci dospělých kategorií budou ke startu připuštěni po dohodě s ředitelem závodu. Ve skoku o tyči je povolen start žákovským kategoriím. V dalších disciplínách nebude start žákovským kategoriím umožněn.

Závodníci z klubů a oddílů z jiných krajů se mohou závodu zúčastnit po úhradě stanoveného startovného (100 Kč / závodník). 

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti přihlášených závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena ve vyhrazeném prostoru na tribuně od 8:30.

Startovné

Závodníci z klubů a oddílů ze Zlínského kraje startovné nehradí. 

Startovné pro závodníky z jiných krajů je stanoveno na 100 Kč / závodník. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.6. do 19.6.2020 do 18:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlém zámeckém parku.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve vyhrazeném prostoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici. Je nutné dodržovat aktuálně platná epidemiologická nařízení Vlády ČR!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru za cílem, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude přítomna po celou dobu závodu.

Časový pořad

sobota, 20.6.2020

Čas Disciplíny
10:00 100 m Dky Rozběh 100 m Jky Rozběh tyč Jři Finále tyč Dci Finále tyč Jky Finále tyč Dky Finále dálka Dky Finále dálka Jky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále
10:10 100 m Dci Rozběh 100 m Jři Rozběh
10:20 800 m Dky Finále 800 m Jky Finále
10:30 800 m Dci Finále 800 m Jři Finále
10:45 100 m př. Dky Finále
10:50 100 m př. Jky Finále
10:55 110 m př. Dci Finále
11:00 110 m př. Jři Finále výška Dky Finále výška Jky Finále
11:10 100 m Dky Finále 100 m Jky Finále
11:15 100 m Dci Finále 100 m Jři Finále dálka Dci Finále dálka Jři Finále
11:30 300 m př. Dky Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
11:40 300 m př. Dci Finále
11:50 400 m Dky Finále 400 m Jky Finále
12:00 400 m Dci Finále 400 m Jři Finále výška Jři Finále výška Dci Finále
12:30 200 m Dky Finále 200 m Jky Finále trojskok Jři Finále trojskok Dci Finále trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále
12:45 200 m Dci Finále 200 m Jři Finále
13:15 4x100 m Dky Finále 4x100 m Jky Finále
13:25 4x100 m Jři Finále 4x100 m Dci Finále

Stravování

Po celou dobu závodu bude otevřen bufet s běžným základním občerstvením.

Parkování

Parkovat lze v bezprostřední blízkosti hlavní vstupní brány na stadion, případně na záchytném parkovišti u zámeckého koupaliště (cca 300 metrů).

Další informace

Závod proběhne v souladu s aktuálně platnými epidemiologickými nařízeními Vlády ČR.