Krajské mistrovství atletických přípravek v Karlovarském kraji

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Chodov, z. s.

Datum

20.09.2020

Místo

Chodov (Husova 1094, Chodov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jan Merunka
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Flaška
Technický ředitel Miloslav Zítka
Vedoucí ceremonielu Renáta Dočkalová
Hospodář Matička Karel
Časomíru zajišťuje Voleman Martin
Výsledky zpracoval Denisa Stehnová

Startují

ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2010

Startují pouze registrovaní atleti z klubů v Karlovarském kraji.

 Není povolen start dětí ročníku 2013 a mladších!

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x60 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x60 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Start jednotlivce je omezen na 3 individuální disciplíny a štafetu.

Ve skoku dalekém a hodu míčkem má každý závodník tři pokusy.

U překážkových běhů je výška překážek 40 cm pro ročníky 2011-2012, 50 cm pro ročníky 2009-2010.

Všechny běhy se běží jako finálové.

Přihlášky štafet a změna jejich složení je možná na kartičkách předaných do závodní kanceláře do 13:30 hodin ! 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru prezentace od 09:00 hodin do 09:45 - pouze pro škrty ! 

Startovné

Závodníci z klubů KKAS startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do soboty 19. září 2020 do 18:00 hodin !!! 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží pouze závodnice a závodníci v běhu na 600 m při prezentaci u startéra.

Šatny

Do prostoru šaten a toalet je vstup možný pouze s ochranou dýchacích cest ! 

Šatny jsou k dispozici pouze pro převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

V šatnách se nezdržujte a neshromažďujte, dodržujte předepsané rozestupy a zvýšenou hygienu. 

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. 

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Vyhlášení vítězů bude probíhat průběžně v prostoru u vstupu na stadión.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna.

Časový pořad

neděle, 20.9.2020

Čas Disciplíny
10:30 60 m př. EleHm Běh 01 dálka EleZm
10:45 60 m př. EleZm Běh 01 kriket EleHm
11:00 60 m př. EleH Běh 01
11:15 60 m př. EleZ Běh 01
11:30 60 m EleHm Běh 01 dálka EleZ
11:45 kriket EleZm
11:50 60 m EleH Běh 01
12:15 60 m EleZm Běh 01
12:30 dálka EleHm
12:35 60 m EleZ Běh 01
12:45 kriket EleH
13:00 600 m EleHm Běh 01
13:10 600 m EleH Běh 01
13:20 600 m EleZm Běh 01
13:30 600 m EleZ Běh 01 dálka EleH
13:45 kriket EleZ
13:50 150 m EleHm Běh 01
14:05 150 m EleH Běh 01
14:20 150 m EleZm Běh 01
14:35 150 m EleZ Běh 01
15:00 4x60 m EleHm Běh 01
15:15 4x60 m EleH Běh 01
15:30 4x60 m EleZm Běh 01
15:45 4x60 m EleZ Běh 01

Stravování

V prostoru stadionu bude k dispozici bufet s nápoji a jednoduchým občerstvením.

Parkování

Parkování je možné v přilehlých ulicích. 

Při parkování dodržujte pravidla silničního provozu, neparkujte na zeleni a místech, kde není parkování povoleno.

V prostoru Penny Marketu je nutné dodržet volný prostor pro zásobování.