Chodovská tretra, memoriál Libora Dočkala

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Chodov, z. s.

Datum

28.09.2020

Místo

Chodov (Husova 1094, Chodov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miloslav Zítka 607992873 atletikachodov@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Flaška
Vedoucí ceremonielu Renata Dočkalová
Hospodář Karel Matička
Časomíru zajišťuje Martin Voleman
Výsledky zpracoval Denisa Stehnová

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2009 - 2010

V běhu na 5000m budou vyhodnoceny zvlášť kategorie veteránů a veteránek.

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky koule 3kg
Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická minipřípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Atletická minipřípravka-dívky 60 m
Junioři disk 1,75kg
Muži 100 m, 5000 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg
Ženy 100 m, 5000 m, koule 4kg, disk 1kg
Žáci 60 m, 800 m, výška, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., výška, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., výška, koule 2kg
Žákyně 60 m, 800 m, výška, koule 3kg

Technická ustanovení

V dálce je účastnický limit 5,70m – výkon dosažený v roce 2020 !
Upozornění – Pokud chtějí junioři a dorostenci házet diskem své hmotnosti, je třeba toto předem
nahlásit v závodní kanceláři.
Výsledek nebude započítán do celkového hodnocení mužů - OPEN

5000m
 Závod je pro registrované závodníky a závodnice atletických klubů Mistrovstvím
Karlovarského kraje
- prezentace mužů bude ukončena v 15:00 hodin !
- muži budou dle počtu přihlášených a výkonnosti rozděleni do 2 běhů – rozdělení do běhů bude
oznámeno rozhlasem v 15:15 hodin
 

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Na ploše stadionu a dráze se mohou pohybovat pouze závodníci ! Není možný vstup trenérů a diváků na plochu.

Pro diváky je vyhrazen prostor výhradně vně atletickou dráhu!

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 09:00 hodin v areálu.

Startovné

STARTOVNÉ
(Chodovská tretra)
Zdarma: členové ŠAK Chodov, žactvo chodovských škol
a ZŠ Vintířov

Předem přihlášení závodníci a závodnice (do neděle  27. 9. 2020)
 žactvo (2003 a mladší ) 50,- Kč/disciplína
ostatní (2002 a starší) 80,- Kč/disciplína

Přihlášky na místě v den závodu - nejpozději 60 minut před disciplínou:
cizí žactvo 150,- Kč/disciplína
ostatní 150,- Kč/disciplína
Startovné platí všichni, i pozvaní závodníci a
závodnice !

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.06.2020 do 26.09.2020 20:00hodin

Neregistrovaní atleti mailem na atletikachodov@seznam.cz do sobota 26.9.2020 20:00 hodin.

 

Předškolní děti - ročník 2014 a mladší - startují v běhu na 100 m v 15:20 hodin. Neplatí startovné a není potřeba je přihlašovat předem, přijdou rovnou ke startérovi v zatáčce u garáží.

Rozcvičování

Při rozcvičování je nutné dbát bezpečnosti a pokynů pořadatele. Od 13:00 hodin do skončení soutěže v disku není možné rozcvičování na travnaté ploše stadionu !

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v budově stadionu.

Šatny

Do prostoru šaten a toalet je vstup možný pouze s ochranou dýchacích cest ! 

Šatny pouze pro převlečení jsou k dispozici v areálu stadionu.

Úschova věcí není možná a pořadatel nezodpovídá za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 28.9.2020

Čas Disciplíny
10:00 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm
10:30 60 m EleZm Rozběh 1
10:45 60 m EleZ Rozběh 1
11:00 60 m EleHm Rozběh 1 koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Ž
11:15 60 m EleH Rozběh 1
11:40 60 m EleZm Finále
11:45 60 m EleZ Finále
11:50 60 m EleHm Finále
11:55 60 m EleH Finále
12:00 koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 7,26kg M
12:10 60 m př. Žcm Běh dálka M
12:25 60 m př. Žkm Běh
12:45 60 m Žkm Rozběh 1
13:00 60 m Žcm Rozběh 1
13:15 60 m Žky Rozběh
13:25 výška Žky výška Žkm
13:30 60 m Žci Rozběh 1
13:50 60 m Žkm Finále
13:55 60 m Žcm Finále
14:00 60 m Žky Finále disk 1kg Ž disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
14:05 60 m Žci Finále
14:15 100 m Ž Rozběh
14:25 100 m M Rozběh výška Žci výška Žcm
14:40 800 m Žkm Běh 800 m Žky Běh
14:50 800 m Žci Běh 800 m Žcm Běh
15:00 100 m Ž Finále
15:05 100 m M Finále
15:20 100m předškoláci - 2014 a mladší
15:50 5000 m M Běh 1
16:50 5000 m Ž Běh

Stravování

V areálu bude otevřen bufet s drobným občerstvením.

Parkování

Parkování je možné na parkovištích a ulicích v okolí stadionu.

Upozorňujeme, že je nutné dodržovat při parkování předpisy v silniční dopravě.

U vjezdu do areálu prodejny Penny je nutné neblokovat možnost zásobování. Parkující vozidla budou řešena Městkou policií.

Další informace

Závod ve skoku dalekém mužů je memoriálem Libora Dočkala.

Závod na 100m mužů je memoriálem Petra Bernata.

 

Chodovská tretra – peněžité prémie
Při překonání rekordu mítinku náleží novému rekordmanu(ce) prémie ve výši
2000,-Kč.
Disk mužů a žen, dálka mužů :
1. místo = 1000,-Kč 2.místo = 700,-Kč 3.místo = 500,-Kč
Koule mužů a žen:
1. místo = 800,- Kč 2.místo = 600,- Kč 3.místo=400,- Kč
V ostatních di sciplínách mužů a žen budou vypláceny odměny nejlepším ve výši:
1. místo = 700,-Kč
2. místo = 500,-Kč
3. místo = 300,-Kč
V plné výši pokud dosáhnou závodníci(ce)následujících výkonů:
100m – muži (11,10) ženy (12,70)
5000m - muži (15:40,00) ženy (18:15,00)
dálka - muži (6,30)
výška - muži (200cm) ženy (170cm)
disk - muži (50,00) ženy (45,00)
koule - muži (16,00) ženy (13,00)
Při nesplnění vypsaných výkonnostních limitů se odměny vyplácí pouze
do výše 50% vypsané částky.
Peněžité odměny se vyplácí s podmínkou účasti minimálně 5 závodnic, závodníků
v dané disciplíně. Pořadatel má právo finanční částky snížit v případě malého počtu
startujících nebo výrazného nesplnění výk.limitu.
Pozvaným závodníkům (závodnicím) a medailistům z M ČR dospělých v letech
2019-2020 může být po předchozí dohodě s ředitelem závodu vyplacen příspěvek
na dopravu až do výše 500,-Kč na osobu. Není nárokový!!!

Závod je podpořen grantem Města Chodov