Třetí prázdninový mítink

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

27.07.2020

Místo

Brno

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Jiří Proch
Ředitel závodu Mgr. Jan Dvořák 777892442 dvorak.jan.sps@gmail.com
Hlavní rozhodčí Lubomír Křivánek
Hlasatel David Mikulecký
Lékař MUDr. Dominika Matysková
Časomíru zajišťuje Petr Marčík 606266551 marcikp@seznam.cz
Výsledky zpracoval Petr Marčík

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1921 - 2019

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Dorostenky koule 3kg
Junioři koule 6kg
Muži 100 m, 400 m, 2000 m, 200 m př., 4x800 m, dálka, koule 7,26kg
Ženy 100 m, 400 m, 2000 m, 200 m př., 4x800 m, dálka, koule 4kg
Žáci koule 4kg
Žákyně koule 3kg

Technická ustanovení

Skok daleký i koule všichni závodníci čtyři pokusy!!!
Soutěží se podle pravidel atletiky. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v přízemí hlavní budovy u vstupu na stadion od 15:15 hodin.

Startovné

Startovné 70,-Kč nebo 3 eura.

Přihlášky

Podávají oddíly u registrovaných závodníků na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 6.7.2020 do 26.7. 2020.

Přihlášky v den konání závodu se seznamem disciplín a výkonem (kvůli zařazení do běhů) se podávají na místě nejméně 60 minut před startem dané disciplíny.

Všichni přihlášení závodníci jsou povinni se prezentovat v den konání závodu v přízemí hlavní budovy za vstupní branou.

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu stadionu dle pokynů pořadatele a s omezením pohybu na travnaté ploše!!!

Šatny

Šatny včetně sprch a WC jsou k dispozici v hlavní budově stadionu v přízemí, dále je k dispozici venkovní WC.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v areálu stadionu u vstupní brány.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích v tyči určuje v závodní kanceláři ředitel závodu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu u vstupní brány.Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v areálu stadionu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

pondělí, 27.7.2020

Čas Disciplíny
15:15 PREZENTACE
16:30 200 m př. M dálka Ž koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
16:40 200 m př. Ž
17:00 100 m M
17:20 100 m Ž
17:45 400 m M dálka M koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Ž
18:00 400 m Ž
18:20 2000 m M
18:35 2000 m Ž
19:00 4x800 m M
19:10 4x800 m Ž

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky možné v přilehlých ulicích. V současnosti velice omezené, vzhledem k rekonstrukci okolních komunikací.