3. Den sprintu a překážek pro žactvo v Rudné

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

29.08.2020

Místo

Rudná (Masarykova 878, 252 19 Rudná)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Ředitel závodu Mgr. Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Lukáš Lebr
Technický ředitel Miroslav Pavlíček
Hlasatel Jakub Žák
Lékař Adéla Jordáková
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1921 - 2019

Závodí se dle pravidel atletiky a těchto propozic.

Všechny běhy jsou finálové.V technických disciplínách mají závodníci 3 pokusy a prvních osm nejlepších podle výkonu postoupí do finále, kde mají další 3 pokusy.

Prezentace u disciplín provádí vrchník přímo v sektoru vždy 15 min před plánovaným začátkem soutěže.

Povoleny jsou hřeby max. 6 mm.

Soutěže

Dorostenky koule 3kg
Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Mix 4x60 m
Žáci 60 m, 150 m, 100 m př., 4x60 m, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 60 m př., koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 60 m př., koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 100 m př., 4x60 m, koule 3kg

Technická ustanovení

Atletický stadion má 250m dlouhou tartanovou dráhu, 3 dráhy na obvodu a 4 dráhy na rovince, tartanové sektory pro výšku a dálku.
Prezentaci závodníků a závodnic bude provádět startér. Štafetový běh na 4 X 60 m ml. žactvo bude v složení 2 dívky a 2 chlapce. Vložení závod ve vrhu kouli pro mladší a starší žactvo bude probíhat na sektoru v severní častí areálu. Maximální počet závodníku a závodnic v kategorie je stanoven na 16 v bězích na 60m, 60m př., 100 m př. a 12 na 150 m. Vzhledem k omezenému maximálnímu počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo škrtů z přihlášených závodníků, které budou oznámeny na stránkách https://www.atletikrudna.cz/ dně 28.8.2020 v 19.15 hod. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém pavilonu od 10:30 hod.

Startovné

Pro členy klubu Atletik Rudná 40,- Kč libovolný počet startů. Ostatní 80,- Kč/start. Přihlášky na místě 150,- Kč/start. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  3.8.2020 do 28.8.2020 do 19 hodin. Neregistrované závodníky přihlašují oddíly e-mailem na adresu arzavody@seznam.cz ve stejném termínu. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, ročník narození a název atletického oddílu (pokud je dítě členem).

Upozornění: Seznam přihlášeních publikován na stránky ČAS, ukazuje jen registrované závodnicí.

Šatny

Šatny nejsou k dispozici. Na místě je mobilní WC.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  10.30 hod.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu určuje vedoucí závodní kanceláři.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové strance Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránky atletikrudna.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.

Časový pořad

sobota, 29.8.2020

Čas Disciplíny
11:00 100 m př. Žky Finále
11:15 100 m př. Žci Finále
11:30 60 m př. Žkm Finále
11:40 60 m př. Žcm Finále koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žky Finále koule 3kg Dky Finále
11:50 60 m EleZ Finále
12:00 60 m EleH Finále
12:10 60 m Žky Finále
12:20 60 m Žci Finále
12:30 60 m Žkm Finále
12:40 60 m Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále
12:50 150 m Žky Finále
13:00 150 m Žci Finále
13:10 150 m Žkm Finále
13:20 150 m Žcm Finále
13:30 4x60 m Žky Finále
13:40 4x60 m Žci Finále
13:50 4x60 m Mix Finále

Stravování

Stanek s občerstvení MIC Food.

Parkování

Parkování je možně na přilehlé komunikaci.

Další informace

Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19 budou průběžně aktualizovaní. U vchodu do areálu bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.

Pro rozcvičování využívejte označené prostory.

Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.