3. Skoky OPEN pro žactvo v Rudné

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

02.09.2020

Místo

Rudná (Masarykova 878, 252 19 Rudná)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Miroslav Pavlíček
Výsledky zpracoval Jindřich Živný

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Všechny běhy jsou finálové.V technických disciplínách (kromě skoku do výšky) mají závodníci 3 pokusy a prvních osm nejlepších podle výkonu postoupí do finále, kde mají další 3 pokusy.

Prezentace u disciplín provádí vrchník přímo v sektoru vždy 15 min před plánovaným začátkem soutěže.

Povoleny jsou hřeby max. 6 mm.

Soutěže

Juniorky výška
Junioři výška, dálka
Žáci výška, dálka
Ml. žáci výška, dálka
Ml. žákyně výška, dálka
Žákyně výška, dálka, chůze 3000m

Technická ustanovení

Atletický stadion má 250m dlouhou tartanovou dráhu, 3 dráhy na obvodu a 4 dráhy na rovince, tartanové sektory pro výšku, dálku a skok o tyči.
Maximální počet závodníku a závodnic v kategorie je stanoven na 12. Vzhledem k omezenému maximálnímu počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo škrtů z přihlášených závodníků, které budou oznámeny na stránkách https://www.atletikrudna.cz/ v úterý 1 9.2020 v 19.30 hod. 

Základní výšky: Výška ml. žací 111 cm, žací 131 cm, junioři 143 cm, ml. žákyně 108 cm, žákyně 128 cm, juniorky 140 cm.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 15:30 hod, kde bude probíhat i platba startovného.

Startovné

Pro členy klubu Atletik Rudná 40,- Kč libovolný počet startů. Ostatní 80,- Kč/start. Přihlášky na místě 150,- Kč/start. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  3.8.2020 do 1.9.2020 do 19 hodin. Neregistrované závodníky přihlašují oddíly e-mailem na adresu arzavody@seznam.cz ve stejném termínu. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, ročník narození a název atletického oddílu (pokud je dítě členem).

Upozornění: Seznam přihlášeních publikován na stránky ČAS, ukazuje jen registrované závodnicí.

Šatny

Šatny nejsou k dispozici. WC je k dispozici. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  15.15 hod.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránky atletikrudna.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.

Časový pořad

středa, 2.9.2020

Čas Disciplíny
16:00 výška Žkm Finále výška Žky Finále výška Jky Finále dálka Žcm Finále dálka Žci Finále dálka Jři Finále
16:30 chůze 3000m Žky Finále
17:15 výška Žcm Finále výška Žci Finále výška Jři Finále dálka Žkm Finále dálka Žky Finále

Parkování

Parkování je možně na přilehlé komunikaci v ul. V Aleji.

Další informace

Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19 budou průběžně aktualizovaní. U vchodu do areálu bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.

Pro rozcvičování využívejte označené prostory.

Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Vchod do atletické drahy ZŠ Rudná, Praha-Západ z ul. V Aleji.