Mistrovství České republiky veteránů ve vrhačském pětiboji

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

15.08.2020

Místo

Kolín (atletický stadión Mirka Tučka, Brankovická 979, Kolín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Sklenář
Hlavní rozhodčí Pavel Peňáz

Startují

ročníky 1930 - 1985
ročníky 1930 - 1985

Muži a ženy starší 35 roků podle pravidel WMA pětiletý koeficient.

Soutěže

Muži vrh. pětiboj
Ženy vrh. pětiboj

Technická ustanovení

Časový program bude bude upřesněn. Mezi disciplínami nebude přestávka a každý závodník bude mít pouze 2 rozcvičovací pokusy dle startovní listiny. Pořadatel může časový pořad změnit a upřesnit po přihláškách a prezentaci.

Vyhlášení a slavnostní ceremoniál - pětiboj - 35-60 let. Vyhlášení proběhne po skončení všech disciplín. Závodníci na 1. – 3. místě obdrží věcnou cenou, každý závodník obdrží diplom.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

V případě přihlášení do 12.8. 2020 – 400,- Kč za start pro člena Sdružení veteránů ČAS – 20 EURO pro zahraničního účastníka – v případě přihlášení na místě 800,- Kč

Přihlášky

Prostřednictvím webu www.throw.cz. Koncový termín přihlášek je stanoven na 12. 8. 2020. Přihlášení po koncovém termínu bude umožněno za dvojnásobné startovné.

Rozcvičování

PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČENÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR !

Kontrola náčiní

Pro všechny účastníky bude zajištěno náčiní. V případě použití vlastního náčiní bude zajištěno vážení od 8:30 do 10:30 hod.

Svolavatelna

Prezentace proběhne 30 min před startem příslušné skupiny u sektoru na hod kladivem. Rozdělení do skupin bude určeno na základě počtu přihlášených a bude zveřejněno na webu www.throw.cz cca dne 14. 8. 2020.

Šatny

Jsou k dispozici v areálu stadiónu.

Výsledky

Výsledky po každé disciplíně budou k nahlédnutí ihned po zpracování na stadionu a oficiální výsledky budou uveřejněny na webu www.atletika.cz a na webu www.throw.cz

Zdravotní služba

Bude zajištěna na stadiónu.

Časový pořad

sobota, 15.8.2020

Čas Disciplíny
10:00 vrh. pětiboj M 1 vrh. pětiboj Ž 1
11:00 vrh. pětiboj M 2 vrh. pětiboj Ž 2
12:00 vrh. pětiboj M 3 vrh. pětiboj Ž 3

Stravování

Pro všechny závodníky bude zajištěno občerstvení v ceně startovného.