Finále A přeboru Prahy družstev starších žáků a starších žákyň

Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

12.09.2020

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jaromír Odvárka 774 654 544 odvarka.jaromir@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Marcela Horáčková
Technický ředitel Bc. Petr Karlický
Řídící soutěže družstev Mgr. Michal Krejčí 777 706 524 krejci@ddmpraha.cz
Časomíru zajišťuje Bc. Jan Šíp
Výsledky zpracoval Mgr. Ing. Kateřina Turková

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Startují družstva, která se ve skupinách A, B a C přeboru Prahy družstev umístila:

- v kategorii starších žáků na 1. až 3. místě,

- v kategorii starších žákyň na 1. až 3. místě.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Závodí se podle soutěžního řádu uvedeného v částech II. a III. brožury Pražské atletické soutěže 2020, II. část.

Omezení: Maximální počet v družstvu je 20 žákyň, 22 žáků, z toho mohou být maximálně 3 hostující. Závodník může startovat max. ve 3 disciplínách a může být přihlášen max. na 1 indiviuální start na 300 m a delší.

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku i oštěp.

Disk a kladivo proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 minut před zahájením soutěže, rozhodčím a funkcionářům závodů. Trenéry, rodiče a další rodinné příslušníky závodníků a závodnic proto důrazně žádáme, aby v průběhu závodů na atletický stadion nevstupovali!

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 9:00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to do pátku 11. 9. 2020 do 22:00 hodin.

Štafety přihlašují vedoucí družstev na předepsaném formuláři v sobotu 12. 9. 2020 v závodní kanceláři do doby určené řídícím pracovníkem.

Případné škrty předají vedoucí družstev řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři v sobotu 12. 9. 2020 do 9:45 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m a 1500 m př., v chůzi na 3000 m a na posledním úseku štafety 4x300 m obdrží u prezentace 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Je povoleno:

- do 13:30 hodin na protilehlé rovince atletického stadionu, s výjimkou doby, kdy zde probíhají běhy na 800 m a chůze na 3000 m,

- mimo atletický stadion.

Z bezpečnostních důvodů se nelze rozcvičovat na rovince v horní části tribuny atletického stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhají disk a kladivo!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Budou k dispozici od 9:00 hodin v tribuně atletického stadionu stejně jako sprchy a WC, přičemž vstup do všech vnitřních prostor tribuny atletického stadionu, tedy i do šaten, sprch a na WC, je možný pouze s nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor, rouška apod.) kryjícím nos a ústa!

Závodníkům a závodnicím proto doporučujeme, aby se na atletický stadion dostavili již ve sportovním oblečení!

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 12.9.2020

Čas Disciplíny
10:30 tyč Žky kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky chůze 3000m Žky Finále
11:00 chůze 3000m Žci Finále
11:30 60 m Žky Rozběh výška Žci
11:45 60 m Žci Rozběh
12:00 800 m Žky Finále dálka Žky kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
12:15 800 m Žci Finále
12:30 100 m př. Žky Finále
12:45 100 m př. Žci Finále
13:00 60 m Žky Finále
13:15 60 m Žci Finále výška Žky tyč Žci
13:30 300 m Žky Finále dálka Žci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
13:45 300 m Žci Finále
14:00 1500 m př. Žky Finále
14:15 1500 m př. Žci Finále
14:30 3000 m Žci Finále
14:45 200 m př. Žky Finále
15:00 200 m př. Žci Finále
15:15 150 m Žky Finále koule 3kg Žky disk 1kg Žci
15:30 150 m Žci Finále
15:45 1500 m Žky Finále
16:00 1500 m Žci Finále
16:15 4x60 m Žky Finále
16:30 4x60 m Žci Finále
16:45 4x300 m Žky Finále
17:00 4x300 m Žci Finále
17:45 Vyhlášení vítězů

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů.

 

Jaromír Odvárka

ředitel závodů