Přebor Prahy mladšího žactva

ATHOS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s.

Datum

29.09.2020 - 30.09.2020

Místo

Praha - Hostivař (Hokejová 930/8, Praha 15-Hostivař, 102 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana +420602699900 msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu Petr Behenský +420774984877
Hlavní rozhodčí Ing. Lukáš Lebr

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výška pro skok vysoký je 120 cm pro ml. žáky a ml. žákyně.

Kvalifikační limit pro skok daleký je 445 cm pro ml. žáky a 435 pro ml. žákyně.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v označené místnosti na tribuně od 14:30 hodin.

Startovné

Startovné závodníků/závodnic pražských oddílů/klubů ve výši 50 Kč za každý přihlášený a potvrzený start technickým delegátem uhradí oddíly/kluby nejpozději v úterý 29. září do 15:30 v závodní kanceláři.
Startovné za štafetový běh činí 70 Kč. Startovné závodníků/závodnic mimopražských oddílů je stanoveno ve výši 100 Kč za každý přihlášený a technickým delegátem potvrzený start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14. 9. 2020 do 27. 9. 2020 22:00

Omezení startu
Závodníci mohou startovat maximálně ve dvou individuálních disciplínách a štafetě, nebo v jedné individuální disciplíně a dvou štafetách.

Zásady pro výběr závodníků
K Přeboru bude technickým delegátem vybráno, podle aktuálních výkonů, 40 nejlepších závodníků/ závodnic v bězích na 60 m a 60 m př. V ostatních běžeckých disciplínách bude vybráno, podle aktuálních výkonů, 36 nejlepších závodníků/ závodnic. Ve skokanských disciplínách bude vybráno 28 závodníků/závodnic a ve vrhu koulí a hodu míčkem 20 závodníků/závodnic. Postupy do finálových běhů budou pouze na základě dosažených časů v rozbězích. Seznam startujících dle výběru technického delegáta bude zveřejněn na webových stránkách PAS a ČAS 28. září 2020 ve 12:00 hodin.

Přihlášky ke štafetám podávájí oddíly/kluby v den konání disciplíny nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem soutěže na předepsaném tiskopise (možnost stažení na webových stránkách PAS)

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na protirovince a to pouze jen pokud neprobíhá závod na oválu. Dále využijte k rozcvičování plochu nahoře za tribunou a také cestu podél tenisových kurtů.

Šatny

Šatny č. 6 a 7 v budově bazénu (vchod do budovy cca 50m od startu 150m) slouží jen k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí, stejně tak za věci odložené na sedačkách tribuny.

WC je k dispozici v budově bazénu nebo v prostorách tenisového klubu nad stadionem.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 29.9.2020

Čas Disciplíny
16:00 60 m Žkm Rozběh 1 koule 3kg Žcm Finále
16:30 60 m Žcm Rozběh 1
17:00 800 m Žkm Běh 1 výška Žcm Finále
17:15 dálka Žkm Finále
17:20 800 m Žcm Běh 1
17:40 60 m Žkm Finále 1
17:50 60 m Žcm Finále 1 koule 2kg Žkm Finále
18:05 300 m Žkm Běh 1
18:15 Vyhlášení vítězů 60 m, 800 m a koule Žcm
18:25 300 m Žcm Běh 1
18:45 4x60 m Žkm Běh 1
19:00 4x60 m Žcm Běh 1
19:15 Vyhlášení vítězů 300 m, 4x60 m, výška Žcm, koule a dálka Žkm

středa, 30.9.2020

Čas Disciplíny
16:00 60 m př. Žkm Rozběh 1 kriket Žcm Finále
16:25 60 m př. Žcm Rozběh 1
16:30 výška Žkm Finále
16:35 dálka Žcm Finále
16:45 150 m Žkm Běh 1
17:10 150 m Žcm Běh 1
17:30 Vyhlášení vítězů kriket Žcm a výška Žkm
17:35 kriket Žkm Finále
17:45 60 m př. Žkm Finále 1
18:00 60 m př. Žcm Finále 1
18:20 Vyhlášení vítězů 150 m, dálka Žcm a kriket Žkm
18:30 4x300 m Žkm Běh 1
18:45 4x300 m Žcm Běh 1
19:15 Vyhlášení vítězů 60 m př a 4x300 m