Přebor Prahy ve vícebojích mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek, mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dukla Praha

Datum

10.10.2020 - 11.10.2020

Místo

Praha - Juliska

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jaroslava Weberová - mladší žactvo
Technický delegát Martin Smetana - dospělí, junioři, dorost
Ředitel závodu Pavel Javůrek 734419472 rreal@atlas.cz
Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková
Technický ředitel Josef Jičínský
Lékař MUDr. Michal Stark
Hospodář Jiří Šimice
Časomíru zajišťuje Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval Jana Zemanová

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2007 - 2008

Startují muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na přeboru Prahy přihlášeni atletickými kluby a oddíly, odevzdali nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři vyplněný prezentační formulář a uhradili startovné.

Časový pořad bude určen podle počtu přihlášených závodníků/závodnic a zveřejněn ve čtvrtek 8. října 2020 na webových stránkách ČAS a PAS.

Počty startujících bude v kategorii mladšího žactva omezen. K soutěži bude vybráno 24 mladších žáků a 24 mladších žákyň s nejlepším přihlášeným výkonem z pětiboje. Seznam vybraných závodníků bude uveřejněn na stránkách PAS a ČAS 8.října.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Dorostenci desetiboj
Dorostenky sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři desetiboj
Muži desetiboj
Ženy sedmiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a všeobecných ustanovení soutěžního řádu pro pražské přebornické soutěže a rozpisů přebornických soutěží jednotlivců obsažených v brožuře Pražské atletické soutěže 2020, II. část.

 

Podrobný časový pořad

Podrobný časový pořad bude určen podle počtu přihlášených závodníků a závodnic a zveřejněn ve čtvrtek 8. 10. 2020 na webové stránce ČAS: http://www.atletika.cz.

Základní výšky a zvyšování

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle počtu přihlášených závodníků a závodnic.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

150 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů v pětiboji

200 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů v sedmiboji

300 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů v devítiboji a desetiboji

200 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků mimopražských oddílů/klubů v pětiboji

400 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků mimopražských oddílů/klubů v sedmiboji, devítiboji a desetiboji

 

Startovné je možmé uhradit po předchozí domluvě s hospodářem oddílu Jiřím Šimicem (602 216 975) na fakturu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.9. do 7.10.2020 do 23:59

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno pouze na rozcvičovacím stadionu (umělý trávník + 100 m rovinka se stejným povrchem jako na hlavním stadionu).

Časový pořad

sobota, 10.10.2020

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Dky sedmiboj Dky
10:15 100 m př. Ž 100 m př. Jky sedmiboj Jky sedmiboj Ž
10:45 100 m Dci Výška Dky desetiboj Dci
11:30 Dálka Dci pětiboj Žcm
12:00 100 m Jři 100 m M pětiboj Žkm desetiboj M desetiboj Jři
12:30 Výška Jky Výška Ž
12:45 Koule Dky (u posilovny) Koule Dci Dálka Jři Dálka M
14:00 Koule Jky (u posilovny) Koule Ž (u posilovny) Výška Dci
14:30 200 m Dky Koule Jři Koule M
15:45 200 m Jky 200 m Ž Výška Jři Výška M
16:15 400 m Dci
17:30 400 m Jři 400 m M

neděle, 11.10.2020

Čas Disciplíny
10:00 110 m př. Dci
10:45 Disk Dci 110 m př. Jři
10:55 110 m př. M
11:00 Dálka Dky
11:45 Disk Jři Disk M
12:30 Oštěp Dky Dálka Jky Dálka Ž
13:00 Tyč Dci Tyč Jři Tyč M
13:45 800 m Dky Oštěp Jky Oštěp Ž
15:15 Oštěp Dci 800 m Jky 800 m Ž
16:15 Oštěp Jři Oštěp M
17:00 1500 m Dci
17:30 1500 m Jři 1500 m M

Akreditace, vstupenky

Vstup do areálu Juslika bude umožněn pouze závodníkům a trenérům.

Vstup diváků (a rodičů) do areálu Juliska nebude umožněn !!!