Semifinále "A" MPD mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dukla Praha

Datum

09.09.2020

Místo

Praha - Juliska

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Jičínský
Hlavní rozhodčí Miroslav Fliegl
Řídící soutěže družstev Jitka Fialová
Lékař MUDr. Michal Stark
Časomíru zajišťuje Pavel Sýkora
Výsledky zpracoval Jana Zemanová

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Bodování

V semifinálových a finálových kolech se udělují pomocné body za umístění v disciplínách v souladu s ustanovením soutěžního řádu MPD čl. 3. (11 bodů za 1. místo až 1 b. za 10. místo).

Rozsah disciplín, základní výšky, omezení startu

Žáci, Žákyně: 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2 kg (žky), koule 3 kg (žci), kriketový míček, 4x60m (2 žáci+2 žákyně)

Základní výška pro skok vysoký žákyň – 112 cm, pro skok vysoký žáků – 118 cm.

Za družstvo mohou v semifinálových kolech startovat maximálně tři závodníci v disciplíně.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28.8.2020 do 8.9.2020 do 22:00 hod.

Časový pořad

středa, 9.9.2020

Čas Disciplíny
16:15 60 m př. Žkm dálka Žcm koule 2kg Žkm
16:20 výška Žkm kriket Žcm
16:30 60 m př. Žcm
16:45 60 m Žkm
17:00 60 m Žcm
17:15 800 m Žkm dálka Žkm koule 3kg Žcm
17:20 800 m Žcm výška Žcm kriket Žkm
17:30 150 m Žkm
17:45 150 m Žcm
18:15 4x60 m Žcm 4x60 m Žkm