Liberec Open 2020 - vrhačský pětiboj

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

01.08.2020

Místo

Liberec (Sport Park Liberec - vrhačský sektor)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Pavel Taibr 721736123 pavel.taibr@gmail.com
Ředitel závodu Karel Šebelka 725338777 karelsebelka@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Martin Heinl
Výsledky zpracoval Pavel Taibr, Martin Heinl

Startují

ročníky 1930 - 1985

Startují veteráni - atleti starší 35 roků podle pravidel WMA, pětiletý koeficient

Soutěže

Muži koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, břemeno 16kg

Technická ustanovení

Soutěž bude probíhat na vrhačském sektoru areálu Sport Park Liberec ("nahoře", mimo hlavní stadion) 

Pořadí disciplín: kladivo, koule, disk, oštěp a břemeno (váhy dle věkových kategorií)

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 

Přihláškou potvrzují účastníci znalost svého zdravotního stavu a při závodech dodržují zvýšené hygienické potřeby.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Prezentace: 45 min před startem soutěže v 9:45 hod. u vrhačského sektoru.

Startovné

Startovné: 150 Kč pro přihlášené elektronicky předem, 300 Kč pro přihlášky až na místě

Přihlášky

Přihlášky emailem na: pavel.taibr@gmail.com - ve formě jméno, datum nar., oddíl 

Termín přihlášek: do 30. 7. 2020 

Rozcvičování

PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČENÍ S NÁŘADÍM MIMO VRHAČSKÝ SEKTOR!

Kontrola náčiní

Náčiní: pro všechny účastníky bude zajištěno. Možno použít prověřené vlastní.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici v buňkách vedle vrhačského sektoru.

Výsledky

Výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz (v sekci veteránů), 
také na webu  lb-open.webnode.cz a zaslány na kontaktní maily. 

Vyhlášení proběhne po skončení všech disciplín. Závodníci na 1. – 3. místě obdrží věcnou cenou, každý závodník obdrží diplom.

Časový pořad

sobota, 1.8.2020

Čas Disciplíny
09:45 Prezentace
10:00 Časový pořad bude upřesněn po přihláškách a prezentaci
10:05 Pořadatel smí upravit program dle potřeby
10:30 kladivo 7,26kg M
11:15 koule 7,26kg M
12:00 disk 2kg M
13:00 oštěp 800g M
14:00 břemeno 16kg M

Další informace

Podnik se koná v rámci světové veteránské výzvy https://www.mastersrankings.com/2020- worldwide-virtual-masters-challenge/ , kde je možno se registrovat (poplatek 2€, není povinné pro účast v mítinku).