KPD dorostu a juniorů KHK a Pardubického kraje

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

29.08.2020

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Šnajdr David 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Ředitel závodu Šnajdr David 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Krtička
Řídící soutěže družstev Tlapáková Iva, Ovčárik Adam 775907122, 7398
Lékař ČČK
Hospodář Martinková Jana
Časomíru zajišťuje Broumová Michaela
Výsledky zpracoval Veverka Ondřej

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí jednotliví řídící soutěží na technické poradě.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru cíle od 9:00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.8. do 27.8. 2020, 20:00 hod.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydána asistentem startéra a to při prezentaci na startu pouze v případě většího počtu startujících v bězích 800m a delších.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. Rozcvičování ve vrhačských resp. skokanských sektorech výhradně za dozoru vrchníka.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole příslušnému rozhočí v garáži správní budovy od 9:00 do 10:00 hod.

Svolavatelna

Každý závodník/ závodnice je povinen se hlásit vrchíkovi nebo asistentovi startéra nejpozději 10 min. před startem/ zahájením soutěže.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1.patře administrativní budovy (nad kavárnou), vchod po venkovním schodišti.

Startovní listiny

Startovní listiny budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vchodu do správní budovy resp. do kavárny.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vchodu do správní budovy resp. kavárny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba Českého Červéného kříže bude mít zázemí v prostoru cíle.

Časový pořad

sobota, 29.8.2020

Čas Disciplíny
10:00 dálka Dci Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Jky Finále oštěp 700g Dci Finále
10:30 100 m př. Dky Finále výška Dky Finále tyč Dci Finále tyč Jři Finále
10:40 100 m př. Jky Finále
10:50 110 m př. Dci Finále
11:00 110 m př. Jři Finále kladivo 5kg Dci Finále oštěp 500g Dky Finále
11:10 100 m Dky Rozběh dálka Jři Finále
11:20 100 m Jky Rozběh
11:30 100 m Dci Rozběh
11:40 100 m Jři Rozběh výška Jky Finále kladivo 6kg Jři Finále
11:55 800 m Dky Finále oštěp 600g Jky Finále
12:05 800 m Jky Finále dálka Dky Finále
12:15 800 m Dci Finále
12:25 800 m Jři Finále
12:40 100 m Dky Finále koule 3kg Dky Finále
12:50 100 m Jky Finále tyč Jky Finále tyč Dky Finále
13:00 100 m Dci Finále výška Jři Finále
13:10 100 m Jři Finále dálka Jky Finále oštěp 800g Jři Finále
13:25 400 m Jky Finále 400 m Dky Finále
13:40 400 m Dci Finále koule 4kg Jky Finále disk 1,5kg Dci Finále
13:50 400 m Jři Finále
14:00 2000 m př. Dky Finále trojskok Dci Finále koule 6kg Jři Finále
14:15 2000 m př. Dci Finále disk 1kg Jky Finále
14:35 3000 m př. Jky Finále výška Dci Finále
14:55 3000 m př. Jři Finále
15:10 300 m př. Dky Finále trojskok Jři Finále disk 1kg Dky Finále
15:20 300 m př. Dci Finále koule 5kg Dci Finále
15:35 400 m př. Jky Finále
15:50 400 m př. Jři Finále
16:00 200 m Jky Finále 200 m Dky Finále trojskok Dky Finále disk 1,75kg Jři Finále
16:20 200 m Dci Finále
16:35 200 m Jři Finále
16:50 1500 m Jky Finále 1500 m Dky Finále trojskok Jky Finále
17:05 1500 m Jři Finále 1500 m Dci Finále
17:20 4x400 m Dky Finále 4x400 m Jky Finále
17:30 4x400 m Dci Finále 4x400 m Jři Finále
17:45 Vyhlášení vítězů a předání diplomů

Stravování

Občerstvení v kiosku a kavárně na stadionu po celou dobu konání závodů.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovišti před hlavní vstupní bránou, nebo na bývalém dopravním hřišti v těsné blízkosti stadionu. Parkovacích míst bude dostatek.

Skener_20200727