Týnišťské memoriály a veřejné závody - zrušeno

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s.

Datum

09.08.2020

Místo

Týniště n.O.

Vedoucí činovníci

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___