OMD 3.kolo ml. žactva + 2.kolo st. žactva

LOGO Atletika Ostrov

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Ostrov, z.s.

Datum

03.09.2020

Místo

Ostrov (Atletický stadion M. Kitzbergera, Družební 1507)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Eva Zekuciová 792231062 ezek@atlas.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Pelcová
Řídící soutěže družstev Jacek Přibáň
Lékař Mudr. Petr Pavelka
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 1500 m, 200 m př., 4x300 m, výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 150 m, 1500 m, 60 m př., 4x300 m, výška, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x300 m, výška, dálka, kriket
Žákyně 60 m, 150 m, 1500 m, 200 m př., 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Štafety se hlásí na místě na předepsaných kartičkách.

Časový pořad je orientační a může být upravován podle aktuální situace při závodě.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena 3.9.2020 od 15:00 hodin v klubovně stadionu. Vedoucí družstev jsou povinni nahlásit všechny závodníky, kteří nenastoupí k soutěži nejpozději do 15:30hod.

Startovné

Pro závodníky přihlášené MIMO SOUTĚŽ je startovné ve výši 50,-Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to  do 1.9.2020 do 22:00hod. Dohlášky po tomto termínu nejsou možné ani na místě!!

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově stadionu, pořadatel za odložené věci neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 3.9.2020

Čas Disciplíny
16:00 200 m př. Žci výška Žci výška Žcm dálka Žkm dálka Žky
16:10 200 m př. Žky oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci
16:20 60 m př. Žkm
16:30 60 m př. Žcm
16:40 60 m Žky 60 m Žkm
17:00 60 m Žci 60 m Žcm výška Žky výška Žkm dálka Žci dálka Žcm
17:10 koule 3kg Žky koule 4kg Žci kriket Žcm kriket Žkm
17:15 600 m Žkm
17:25 1500 m Žky 1500 m Žci 1500 m Žcm
17:35 150 m Žky 150 m Žkm
17:55 150 m Žci 150 m Žcm
18:15 4x300 m Žky
18:20 4x300 m Žkm
18:25 4x300 m Žci
18:30 4x300 m Žcm