Národní závody Zlatá Tretra

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

08.09.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 86, 70300 Ostrava -Vítkovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Technický delegát Šulc Augustin
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Technický ředitel Blažej Jan
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1930 - 2004
ročníky 1930 - 2004

Startují závodníci a závodnice, kteří budou ke startu pořadatelem vybráni.Startovní listina bude zveřejněna na stránkách www. atletika.cz  6.9.2020.

V bězích na 100m startují přednostně závodníci a závodnice, kteří startujínve štafetách.

Soutěže

Muži 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m
Ženy 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, výška

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na Městském stadionu v Ostravě dne 8.9.2020 od 9,00hod. do 12,00hod.

Startovné

Startovné 200,-Kč za start se platí při prezentaci v závodní kancšláři.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.8.2020 do 4.9.2020 do 20:00 hod.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat 8.9.2020 do 12,00hod.v závodní kanceláři na Městském stadionu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodník, který si startovní číslo nevyzvedne do 12hod. bude ze startovní listiny vyškrtnut.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším rozcvičovacím stadionu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli a u svolavatelny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletického stadionu a slouží pouze k převlečení. pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

 

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na rozcvičovacím stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

úterý, 8.9.2020

Čas Disciplíny
15:00 100 m Ž 1 výška Ž
15:07 100 m Ž 2
15:14 100 m M 1
15:21 100 m M 2
15:31 400 m Ž
15:38 400 m M
15:48 800 m Ž
15:58 800 m M
16:10 1500 m Ž
16:20 1500 m M

Stravování

 

Stravování bude možno v bufetech na Městském stadionu.

Akreditace, vstupenky

Akreditační přihláška
Výdej akreditací pro vybrané závodníky a jejich trenéry bude probíhat v závodní kanceláři.

Další informace

Upozornění pro trenéry startujících závodníků!!! Pokud budete požadovat akreditaci, je potřeba zažádat do 4.9.2020 na e-mail: augustinsulc@seznam.cz. Akreditace musí být na jméno!!!