KPD a J staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

03.09.2020

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Šnajdr David 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Předseda OV Šnajdr Libor 602117121 libor@sportklub.cz
Ředitel závodu Šnajdr David
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Krtička
Řídící soutěže družstev Němec Jaroslav 723255354
Vedoucí ceremonielu Šnajdr Libor
Hospodář Martinková Jana 733771868 ucto.martinkova@centrum.cz
Časomíru zajišťuje Broumová Michaela 737590699
Výsledky zpracoval Veverka Ondřej 737321851

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, chůze 2000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, chůze 2000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící soutěže podle výkonnosti po dohodě s vedoucími družstev.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru cíle od 14:00 hodin. Zde vedoucí družstev obdrží přehledy startů k úpravě. Porada vedoucích ve 14:20 v kavárně SK. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.8. 2020 do 2.9. 2020, 20:00 hod.

Výdej startovních čísel

 Startovní čísla pro závody v chůzi na 2000m a pro běh na 1500m vydá asistent startéra vždy 10 min. před startem.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. Rozcvičování v sektorech pro technické disciplíny zásadně pod dozorem vrchníka.

Kontrola náčiní

Kontrola náčiní v garáži správní budovy od 14:30 do 15:30 hod.

Svolavatelna

 Prezentace závodníků nejpozději 10 min. před startem/ zahájením disciplíny u startéra resp. vrchníka.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1.patře správní budovy nad kavárnou. Přístup po venkovním schodišti.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli správní budovy vedle vchodu do kavárny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vchodu do kavárny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotník ČČK bude přítomen po dobu konání závodů v prostoru za cílem.

Časový pořad

čtvrtek, 3.9.2020

Čas Disciplíny
15:00 100 m př. Žci Finále výška Žky Finále dálka Žci Finále kladivo 4kg Žci Finále
15:15 100 m př. Žky Finále
15:30 60 m Žci Finále 1
15:45 60 m Žky Finále 1 kladivo 3kg Žky Finále
16:00 1500 m Žci Finále výška Žci Finále dálka Žky Finále
16:15 1500 m Žky Finále
16:30 300 m Žci Finále koule 4kg Žci Finále
16:45 300 m Žky Finále
17:00 200 m př. Žci Finále
17:15 200 m př. Žky Finále disk 1kg Žci Finále
17:30 150 m Žci Finále koule 3kg Žky Finále
17:45 150 m Žky Finále
18:00 chůze 2000m Žky Finále chůze 2000m Žci Finále
18:15 disk 0,75kg Žky Finále
18:30 4x60 m Žci Finále
18:45 4x60 m Žky Finále
19:00 Vyhlášení KP jednotlivců

Stravování

Občerstvení v kavárně přímo v areálu SK.

20200903 - propozice_žactvo