III. kolo družstev staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hradiště

Datum

03.09.2020

Místo

Uherské Hradiště (Stonky 860, Uherské Hradiště, 68601)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Horák 728312664 hohohorak@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Lubomír Tomeček
Řídící soutěže družstev Aleš Prudký, Pavel Bobál
Lékař p. Mojžíšová
Výsledky zpracoval Kolářová Eva

Startují

ročníky 2005 - 2008
ročníky 2005 - 2008

Startují družstva  starších žáků a žákyň Zlínského kraje.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí ředitel závodu po poradě s vedoucími družstev.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v klubovně za cílem od 13.30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce www.atletika.cz do 1.9.2020 do 23.59 hodin.

Rozcvičování

Kladivo se uskuteční na atletickém stadioně a závodníci budou mít pouze dva rozcvičovací hody.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve sportovní hale. Cenné věci k vedoucím, šatny slouží pouze k převlékání, jsou společné pro více družstev.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na stadioně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli , a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník pani Mojžíšová. Lékárnička i v závodní kanceláři.

Časový pořad

čtvrtek, 3.9.2020

Čas Disciplíny
14:30 kladivo 3kg Žky
14:45 tyč Žci tyč Žky
15:15 kladivo 4kg Žci
15:30 100 m př. Žky výška Žci dálka Žky oštěp 500g Žky
15:40 100 m př. Žci
15:50 60 m Žky Rozběh
16:00 60 m Žci Rozběh
16:10 800 m Žky koule 4kg Žci
16:15 800 m Žci
16:20 oštěp 600g Žci
16:25 60 m Žky Finále
16:30 60 m Žci Finále
16:40 200 m př. Žky koule 3kg Žky
16:50 200 m př. Žci výška Žky dálka Žci disk 1kg Žci
17:05 300 m Žky
17:15 300 m Žci
17:25 1500 m Žky
17:30 disk 0,75kg Žky
17:35 1500 m Žci
17:45 150 m Žky
18:00 150 m Žci
18:20 4x60 m Žky
18:30 4x60 m Žci