Atletická středa

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

09.09.2020

Místo

Pacov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zajíc Pavel 731189985 zajic.pavel@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Ludvík Toman

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, výška, dálka, koule 5kg
Dorostenky 100 m, výška, dálka, koule 3kg
Juniorky 100 m, výška, dálka, koule 4kg
Junioři 100 m, výška, dálka, koule 6kg
Muži 100 m, výška, dálka, koule 7,26kg
Ženy 100 m, výška, dálka, koule 4kg
Žáci 100 m, výška, dálka, koule 4kg
Žákyně 100 m, výška, dálka, koule 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve středa od 15,00 hodin v budově před stadionem 1.patro

Startovné

50,- Kč za každý start v disciplině

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.9.20020 do úterý 8.9.2020 do 22,00 hodin

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově před stadionerm, a to pro závodníky šatny v 1.patře a pro závodnice šatny v přízemí

Časový pořad

středa, 9.9.2020

Čas Disciplíny
16:00 100 m M Finále 100 m Jři Finále 100 m Dci Finále 100 m Žci Finále
16:10 100 m Ž Finále 100 m Jky Finále 100 m Dky Finále 100 m Žky Finále
16:30 výška M Finále výška Jři Finále výška Dci Finále výška Žci Finále výška Ž Finále výška Jky Finále výška Dky Finále výška Žky Finále dálka Žky Finále dálka Dky Finále dálka Jky Finále dálka Ž Finále dálka Žci Finále dálka Dci Finále dálka Jři Finále dálka M Finále
17:15 koule 3kg Žky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále koule 4kg Ž Finále koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále