2. Atletická středa

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

09.09.2020

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Radek Vopršálek voprsaleksps@gmail.com
Ředitel závodu Mgr. Jaroslav Veselý
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Hospodář Ing. Rynešová Jana
Časomíru zajišťuje Mgr. Radek Vopršálek, Machota Ondřej
Výsledky zpracoval Tereza Veselá

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 800 m, výška, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky 100 m, 200 m, 800 m, výška, disk 1kg, kladivo 3kg
Juniorky 100 m, 200 m, 800 m, 100 m př., výška, disk 1kg, kladivo 3kg
Junioři 100 m, 200 m, 800 m, výška, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 200 m, 800 m, 400 m př., výška, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 100 m př., 400 m př., výška, disk 1kg, kladivo 4kg
Žáci 800 m, 100 m př., 200 m př., výška, disk 1kg, kladivo 4kg
Ml. žáci 60 m př., výška
Ml. žákyně 60 m př., výška
Žákyně 800 m, 100 m př., 200 m př., výška, disk 0,75kg, kladivo 3kg

Technická ustanovení

Při malém počtu závodníků se technické disciplíny slučují.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 15:30. 

Startovné

STARTOVNÉ

závodníci všech kategorií uhradí 100,- Kč za jeden start. 

Závodník uchradí startovné nejpozději 30 min. před začátkem disciplíny. Po uběhnutí tohoto časového limitu nebude závodník připuštěn k disciplíně.

Přihlášky

Přihlášky přes internetové stránky ČAS do pondělí 7. září 2020 do 20,00 hod.

 

Není možné přihlášení na místě!

Neregistrovaní závodníci se přihlašují předem zde: https://forms.gle/qSuM66er2Ja3LGJW8

 

Šatny

V hlavní budově stadionu v omezené kapacitě – pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 9.9.2020

Čas Disciplíny
16:00 kladivo 3kg Žky kladivo 3kg Dky kladivo 3kg Jky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Žci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
16:15 60 m př. Žkm Běh
16:20 60 m př. Žcm Běh
16:30 100 m př. Žky Běh
16:31 100 m př. Ž Běh 100 m př. Jky Běh
16:35 100 m př. Žci Běh
16:45 200 m př. Žky Běh
16:50 200 m př. Žci Běh
17:00 100 m Ž Běh 100 m Jky Běh 100 m Dky Běh 400 m př. M výška M výška Jři výška Dci výška Žci výška Žcm výška Ž výška Jky výška Dky výška Žky výška Žkm
17:05 400 m př. Ž
17:20 100 m M Běh 100 m Jři Běh 100 m Dci Běh
17:30 disk 1kg Žci disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
17:50 200 m Ž Běh 200 m Jky Běh 200 m Dky Běh
18:00 200 m M Běh 200 m Jři Běh 200 m Dci Běh
18:05 disk 0,75kg Žky disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky
18:15 800 m Ž Běh 800 m Jky Běh 800 m Dky Běh 800 m Žky Běh
18:20 800 m M Běh 800 m Jři Běh 800 m Dci Běh 800 m Žci Běh

Stravování

Bude otevřen kiosek v areálu.

Další informace

OBECNÉ POKYNY

Časový pořad je orientační a bude aktuálně upravován podle počtu přihlášených závodníků k jednotlivým disciplínám.

Sled disciplín při úpravách časového pořadu bude zachován.

Všechny běhy jsou měřeny elektrickou časomírou.

Ve vrhačských disciplínách každý startující závodník bude házet ( vrhat ) s váhou náčiní své věkové kategorie.

Všichni závodníci v technických disciplínách budou mít 6 pokusů. Výsledky budou zveřejněny na stránkách www.atletika.cz.