3. Atletická středa

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

16.09.2020

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Radek Vopršálek voprsaleksps@gmail.com
Ředitel závodu Mgr. Jaroslav Veselý
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Časomíru zajišťuje Machota Ondřej
Výsledky zpracoval Tereza Veselá

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

 


  • Vypsané disciplíny jsou pouze pro určené kategorie. Nelze se přihlašovat na disciplíny napříč kategoriemi!

  • Přihlášení na místě již nebude umožněno!  (pouze elektronicky přes ČAS nebo přes formulář)

  • Možné jsou pouze škrty.


 

Soutěže

Dorostenci 100 m, 150 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., dálka, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 150 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., dálka, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 150 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., dálka, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 150 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., dálka, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 150 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., dálka, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 150 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žáci 100 m, 150 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., dálka, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 100 m, 150 m, 1500 m, 60 m př., dálka, oštěp 500g
Ml. žákyně 100 m, 150 m, 1500 m, 60 m př., dálka, oštěp 400g
Žákyně 100 m, 150 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., dálka, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Při malém počtu závodníků (méně než 3 v kategorii) se disciplíny ruší.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti. 

Časový pořad  je orientační a bude aktuálně upravován podle počtu přihlášených závodníků k jednotlivým disciplínám.  Sled disciplín  při úpravách časového pořadu bude zachován. Všechny běhy  jsou měřeny elektrickou časomírou. Ve vrhačských disciplínách  každý startující závodník bude házet ( vrhat ) s váhou náčiní své věkové kategorie.  Všichni závodníci  v technických disciplínách budou mít 6 pokusů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

STARTOVNÉ

Závodníci domácího oddílu nehradí. Ostatní závodníci všech kategorií uhradí  100,- Kč za jeden start.

Přihlášky

Přihlášky přes internetové stránky ČAS do úterý 15.9.2020 do 18:00

Neregistrovaným závodníkům bude umožněn start pouze v technických disciplínách. Tato středa není určená pro přípravky.

Závodníci do technických disciplín se přihlašují skrze formulář do 3.9.2019, 20:00. formulář pro přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqh1mpts62yTZBHZfd7zKikFzbqRhkLs2W4dKP7mYzLrW1AA/viewform

*Závodníkovi bude umožněno startovat až po zaplacení startovného 100Kč. (nejpozději 30min před začátkem disciplíny)

Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel!

Rozcvičování

V přilehlém lesoparku nebo výjimečně na stadionu za podmínky dodržování maximální
pozornosti a kázně z důvodů na ploše probíhajících soutěží.

Šatny

V budově krytého tunelu v omezené kapacitě – pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 16.9.2020

Čas Disciplíny
16:00 60 m př. Žcm Běh dálka M dálka Jři dálka Dci dálka Žci dálka Žcm koule 3kg Dky koule 4kg Ž kladivo 3kg Dky kladivo 3kg Žky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky kladivo 4kg Žci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
16:05 60 m př. Žkm Běh
16:20 100 m př. Žky Běh 100 m př. Dky Běh 100 m př. Jky Běh 100 m př. Ž Běh 100 m př. Žci Běh
16:30 110 m př. M Běh 110 m př. Jři Běh 110 m př. Dci Běh disk 0,75kg Žky disk 1kg Dky disk 1kg Jky disk 1kg Ž oštěp 400g Žkm oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
16:40 100 m Ž Běh 100 m Jky 100 m Dky 100 m Žky 100 m Žkm
16:45 100 m M 100 m Jři 100 m Dci 100 m Žci 100 m Žcm
16:50 400 m Ž Běh 400 m Jky Běh 400 m Dky Běh 400 m Žky Běh
17:00 400 m M Běh 400 m Jři Běh 400 m Dci Běh 400 m Žci Běh dálka Ž dálka Jky dálka Dky dálka Žky dálka Žkm oštěp 500g Žcm oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
17:10 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky 1500 m Žky 1500 m Žkm disk 1kg Žci disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
17:20 1500 m M 1500 m Jři 1500 m Dci 1500 m Žci 1500 m Žcm
17:35 150 m Ž 150 m Jky 150 m Dky 150 m Žky 150 m Žkm
17:45 150 m M 150 m Jři 150 m Dci 150 m Žci 150 m Žcm

Stravování

Kiosek na stadionu bude v provozu a lze využít i restauraci na tenisových kurtech cca 100m od stadionu.

Parkování

Parkování autobusů doporučujeme na asfaltové ploše na průseku mezi stadiónem a tenisovými kurty., tj. pokračovat po silnici cca 100 m od vchodu na stadion. 

Další informace

OBECNÉ POKYNY

Časový pořad je orientační a bude aktuálně upravován podle počtu přihlášených závodníků k jednotlivým disciplínám.

Sled disciplín při úpravách časového pořadu bude zachován.

Všechny běhy jsou měřeny elektrickou časomírou.

Ve vrhačských disciplínách každý startující závodník bude házet ( vrhat ) s váhou náčiní své věkové kategorie.

Všichni závodníci v technických disciplínách budou mít 6 pokusů. Výsledky budou zveřejněny na stránkách www.atletika.cz.