Finále KPD přípravek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Svitavy, z. s.

Datum

04.10.2020

Místo

Svitavy (U stadionu 17, Svitavy)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Marek 602 94 66 55 marek.josef@email.cz
Hlavní rozhodčí Radomír Skalický
Časomíru zajišťuje TJ Svitavy

Startují

ročníky 2009 - 2014
ročníky 2009 - 2014

Starty mimo soutěž nebudou povoleny.

Start je povolen pouze registrovaným atletům.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši čtyřboj
Atletická přípravka-dívky čtyřboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

ČASOVÝ POŘAD

Časový pořad bude přizpůsoben aktuální situaci viz příloha.

Var A) Pokud budou povoleny akce nad 100 účastníků - společný závod pro obě kategorie v jeden čas

Var B) pokud budou povoleny akce do 100 účastníků - závod bude časově rozdělen na závod družstev dívek a závod družstev chlapců - viz časový pořad. Vstup do vnitřních prostor tribuny a na lavičky bezprostředně pod tribunou bude povolen pouze pro závodníky, jejichž závod probíhá a vedoucího družstva. Ostatním (další trenéři, rodiče, doprovod) bude povoleno závod sledovat z tribuny na protilehlé straně stadionu.

Při prezentaci družstva bude pořadatelem provedeno měření teploty bezdotykovým teploměrem. Do závodu nebudou připuštěni závodníci se zvýšenou teplotou nebo zjevnými známkami respiračního onemocnění. Vedoucí jednotlivých družstev jsou povinni zabezpečit kontrolu teploty před nástupem závodníků do aut / autobusů.

Pro urychlení soutěže budou družstva pro skok daleký a hod míčkem rozdělena na dvě skupiny, a to podle počtu přihlášených. Nasazení do běhů na 60 a 600 m bude dle časů z databáze ČAS.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 8:30 v prostoru cíle.

Startovné

400 Kč za každé družstvo. Za pozdní zaslání přihlášky uhradí oddíl pořadateli pokutu 600,-Kč (čl. 13. krajské brožury).

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 3.10.2020 do 20:00.

Šatny

Nebudou k dispozici. Prosíme, aby závodníci přijeli oblečení již ve sportovním oblečení. WC budou pro závodníky přístupná v tribuně.

Časový pořad

neděle, 4.10.2020

Čas Disciplíny
09:55 čtyřboj EleZ Běh čtyřboj EleH
časový pořad