Vítkovická míle

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

02.09.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Augustin Šulc 775048782 augustinsulc@seznam.cz
Hlavní rozhodčí PhDr. Danuše Vandrolová
Technický ředitel Vlková Lucie
Časomíru zajišťuje Legerská Hana
Výsledky zpracoval Legerská Hana

Startují

ročníky 1930 - 2015
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2015

Soutěže

Dorostenci oštěp 700g
Muži 150 m, 300 m, 1 míle, výška, tyč, dálka
Ženy 150 m, 300 m, 1 míle, tyč, dálka

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 16,00 hod. na stadionu.

Startovné

Startovné 200,-Kč za osobu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  26.8.2020 do 1.9.2020 do 24:00hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici  a budou označeny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

středa, 2.9.2020

Čas Disciplíny
16:30 výška M tyč M tyč Ž
17:00 300 m Ž oštěp 700g Dci
17:10 300 m M
17:30 1 míle Ž dálka M dálka Ž
17:40 1 míle M
18:00 150 m Ž
18:10 150 m M