Oddílové náborové závody

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sušice, z.s.

Datum

26.09.2020

Místo

Sušice (areál Lerchova Škola (běhy, skoky, kriket.míček a plný míč 1kg) + vedlejší plocha stadionu Volšovská ulice (oštěp, kladivo, koule))

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Václav Svoboda 774231753
Hospodář Vítovcová Ivana
Časomíru zajišťuje ing. Roman Sladký 777122998
Výsledky zpracoval ing. Roman Sladký

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenky 100 m, 1000 m, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši 60 m př., dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, dálka, kriket, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m př., dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, dálka, kriket, plný míč 1kg
Žáci dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 500g
Ml. žáci 60 m, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 1000 m, výška, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Základní výšku a zvyšování ve výšce určí vrchník soutěže. .
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  od 14 hodin.

Přihlášky

Podává oddíl na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.9.2020 do 24.9.2020 do 20,00hodin.

Jedná se o uzavřený závod OA TJ Sušice

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo plochu dráhy atletického stadionu.

U kladiva, koule  a oštěpu rozcvičování na pomocném stadionu v ulici Volšovská.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v ulici  na stadionu Volšovská ulice v tribuně v označených šatnách  a slouží pouze pro převlékání. Pořadatel neručí za případné ztráty..

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 26.9.2020

Čas Disciplíny
15:00 60 m př. EleH Finále dálka Žci Finále dálka Žcm Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 3kg Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále
15:15 60 m př. EleZ Finále
15:30 60 m Žcm Finále dálka EleHm Finále dálka EleZm Finále dálka Žky Finále dálka Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále
15:40 60 m Žkm Finále
16:00 60 m EleHm Finále koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žky Finále koule 3kg Dky Finále oštěp 500g Žci Finále oštěp 500g Žcm Finále
16:10 60 m EleZm Finále
16:20 60 m Žky Finále dálka EleH Finále dálka EleZ Finále
16:30 100 m Dky Finále
16:40 1000 m Dky Finále 1000 m Žky Finále výška Žky Finále výška Žkm Finále oštěp 400g Žky Finále oštěp 400g Žkm Finále oštěp 500g Dky Finále
17:10 kriket EleH Finále kriket EleZ Finále plný míč 1kg EleHm Finále plný míč 1kg EleZm Finále
17:30 Přechod z pomocného stadionu Volšovská na stadion Lerchova ulice kriket EleZm Finále kriket EleHm Finále
18:00 Vyhlášení - předání cen

Další informace

Disciplíny koule, oštěp, kladivo probíhají na pomocném stadionu v ulici \volšovská.

Jedná se o uzavřený oddílový závod OA TJ Sušice