Přes Desenské kopce

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Desná, z.s.

Datum

20.09.2020

Místo

Desná (Městský sportovní areál Desná, Údolní 426, Desná I)

Vedoucí činovníci

Startují

ročníky 1930 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2019

V kategorii dospělých jsou vyhodnoceni i nejúspěšnější závodníci veteránských kategorií (55+ a 45 až 54 let)

Soutěže

Technická ustanovení

Start hlavní trati (12 km) je pro obě kategorie v 11 hodin, prezentace je ukončena v 10.30 hod.

Dětské a žákovské soutěže startují průběžně od 10 hodin, prezentace pro jednotlivé běhy končí 30 min. před plánovaným startem. 
 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru před kabinami fotbalového stadionu od 9.15 hodin 

Startovné

hlavní trať 100 Kč, starší žactvo 20 Kč

Přihlášky

mailem na adresu desenskekopce@seznam.cz do 18.9.2020

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 9.15 hod. při prezentaci. 

Rozcvičování

Ve vyhrazené části fotbalového hřiště

Šatny

Šatny (neuzamčené) jsou k dispozici ve fotbalových kabinách, k dispozici jsou i sprchy

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a webu www.behej.com.

Zdravotní služba

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Zdravotní služba je zajištěna.

Stravování

V době závodů bude ve sportovním areálu otevřen bufet.

DESENSKE KOPCE2020