Čelákovická hodinovka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Spartak Čelákovice,z.s.

Datum

04.10.2020

Místo

Čelákovice (Atletický stadion Čelákovice, U kapličky 1288/8)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radim Vysloužil 725 074 364 vyslouzil.radim@atletikacelakovice.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Jaroslav Ryneš
Technický ředitel Miroslav Šup
Výsledky zpracoval Lenka Šupová 739686138 supova.lenka@atletikacelakovice.cz

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Vyhlašované kategorie:

ženy do 24 let

muži do 24 let

ženy 25 -34 let

muži 25 - 34 let

ženy 35 - 44 let

muži 35 - 44 let

ženy 45 - 54 let

muži 45 - 54 let

ženy nad 55 let

muži nad 55 let

Soutěže

Technická ustanovení

Čas závodu: 1 hodina

Cílem závodu je za určený čas jedné hodiny uběhnout na běžeckém oválu co nejdelší vzdálenost. Závodníkovi jsou počítána jednotlivá kola a po uplynutí stanoveného času je dopočtena uběhnutá vzdálenost.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Přihlášení k závodu: prostřednictvím elektronické přihlášky na www.atletikacelakovice.cz, přihlášení možné do 1. 10. 2020.

Začátek registrace a celé akce: 13:00, registrace je ukončena ve 14:30 v den závodu.