Velká cena města Prostějova na 110mpř. a atletické závody pro děti

loga propozic

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

20.09.2020

Místo

Prostějov (šk. stadion RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 2)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Milan Čečman
Hlavní rozhodčí PhDr. Antonín Bůžek
Hlasatel Milan Čečman
Lékař SZŠ
Hospodář David Šustr
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s
Výsledky zpracoval Mgr. Michal Esterka

Startují

ročníky 1930 - 2008
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Muži 110 m př., oštěp 800g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v cílové buňce od 12:30 hodin 

Startovné

se neplatí

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.9.2020, 00:00 do 19.9.2020, 20:00

Do Atletického závodu pro děti na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf28CKEFhy9XdicCtBWSV5Mcrtd---TCae-95PxntnfPAGY4g/viewform

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu hřiště

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

zajištěna studenty SZŠ

Časový pořad

neděle, 20.9.2020

Čas Disciplíny
14:00 hod kriketovým míčkem přípravek
14:30 skok daleký přípravek
15:30 60m přípravek oštěp 800g M
16:00 110 m př. M

Stravování

V areálu hřiště bude k dispozici pojízdné občerstvení RULLIS CAFE