AHA tyčka

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

11.09.2020

Místo

Vyškov

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Jiří Hajzler 702174796
Hlavní rozhodčí Magdaléna Hajzlerová
Technický ředitel Pavel Dtejskal
Lékař ČČK - Danuše Adamcová
Vedoucí ceremonielu Magdaléna Hajzlerová
Výsledky zpracoval Ivo Čechmánek

Startují

ročníky 1930 - 2015
ročníky 1930 - 2015

Soutěže

Muži tyč
Ženy tyč

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 14 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9. 9. 2020 do 10. 9. 2020 do 23:59 hod.

Zdravotní služba

Časový pořad

pátek, 11.9.2020

Čas Disciplíny
16:00 tyč Ž
17:00 tyč M