Oddílový SpS pětiboj ml. žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SC Radotín Praha

Datum

06.10.2020

Místo

Praha - Radotín (Ke Zděři 1111/21)

Vedoucí činovníci

Startují

ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 5.10.2020 do 22:00

Časový pořad

úterý, 6.10.2020

Čas Disciplíny
15:30 60 m př. Žcm pětiboj Žcm
15:45 60 m př. Žkm pětiboj Žkm
15:50 kriket Žcm
16:15 kriket Žkm
16:20 60 m Žcm
16:35 60 m Žkm
16:45 dálka Žcm
17:10 dálka Žkm
17:20 800 m Žcm
17:40 800 m Žkm