Hlucká Míle

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Spartak Hluk atletika

Datum

12.09.2020

Místo

Hluk (Atletický stadion - Boršická 1313)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Vladimír Krhovský 776120720 krhovsky.v@gmail.com
Hlavní rozhodčí Dušan Dobeš

Startují

ročníky 1930 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010

1. Předškolní žactvo         do 6 let                     400 m                        start 09:00

                        2. Mladší žactvo                7 - 9 let                      500 m            start 09:20

                        3. Mladší žactvo II.            10 - 11 let                 600 m            start 09:50

                        4. Starší žactvo                   12 - 13 let                  800 m            start 10:20

                        5. Starší žactvo II.               14 – 15 let              1500 m            start 10:50

                        6. Dorost a dospělí                                               1609 m         start 11:20

Soutěže

Dorostenci 1 míle
Atletická přípravka-hoši 500 m
Atletická minipřípravka-hoši 400 m
Atletická minipřípravka-dívky 400 m, 500 m
Muži 1 míle
Žáci 1500 m
Ml. žáci 600 m
Ml. žákyně 600 m
Žákyně 1500 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 8:00

Startovné

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz). Možnost prezentace hodinu před startem v kanceláři závodu.Neregistrování na mail, nebo telefonicky řediteli závodu.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat při prezentaci v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Vrácení starovních čísel bude prováděno v prostoru cíle.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně na stadinu.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny.
 

Šatny

Šatny a sprchy jsou k dispozici ve sportovní hale, a to pro závodníky šatny č. 7 a pro závodnice šatny č. 2 .

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v kanceláři.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 12.9.2020

Čas Disciplíny
09:00 400 m EleHm Běh 400 m EleZm Běh
09:20 500 m EleH Běh 500 m EleZm Běh
09:50 600 m Žcm Běh 600 m Žkm Běh
10:50 1500 m Žci Běh 1500 m Žky Běh
11:20 1 míle M Běh 1 míle Dci Běh

Stravování

Restaurace na Sportovní hale.

Možnosti ubytování


TJ Spartak Hluk

Adresa TJ Spartak Hluk
Web
Telefon
Email
Poznámka

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno přímo u stadionu Parkování zdarma..