Dvojboj atletických přípravek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SC Start Karlovy Vary

Datum

15.09.2020

Místo

Karlovy Vary (Atletický stadion města Karlovy Vary)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr.Michaela Bačová 727976711 findrikova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Holát
Technický ředitel Petr Vukliševič
Lékař Mudr. Jiří Hamous
Časomíru zajišťuje SC Start Karlovy Vary
Výsledky zpracoval SC Start Karlovy Vary

Startují

ročníky 2011 - 2013
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 600 m, plný míč 2kg
Atletická minipřípravka-hoši 600 m, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 600 m, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-dívky 600 m, plný míč 1kg

Technická ustanovení

Každý závodník absolvuje celý dvojboj složený z běhu na 600m, hodu medicimbalem - autový hod 2 pokusy.

Hod plným míčem 2 sektory rozděleny:

2009 - 2010 rozběh oštěp

2011 - 2013 rozběh výška

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  od 15:00 do 15:30 hodin Odhlášky závodníků jsou nutné do 15:30 hod.

Startovné

Závodníci platí startovné ve výši 30kč za celý dvojboj.Klub uhradí startovné před závodem společně za všechny své závodníky.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.9. do 13.9.2020 do 22:00 hod.

Všichni závodníci musí mít platnou registraci ČAS.

Dohlašování závodníků na místě není možné !!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

 

Časový pořad

úterý, 15.9.2020

Čas Disciplíny
16:00 600 m EleZm 600 m EleZ plný míč 1kg EleHm plný míč 2kg EleH
17:00 600 m EleH 600 m EleHm plný míč 1kg EleZm plný míč 1kg EleZ

Další informace

Vyhlášení výsledků:

Proběhne po skončení závodu v jednotlivých ročnících 2009 - 2013 v celém dvojboji, odměněni budou závodníci na 1. - 3. místě.