Slaný skáče

Pořadatel

Technicky zajišťuje Školní atletický klub Slaný

Datum

28.09.2020

Místo

Slaný (Městský stadión, Lacinova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jaroslav Koukal 603314132 jkoukal@volny.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Josef Nechanický
Technický ředitel Radek Hykeš
Hlasatel Radomír Jánský
Časomíru zajišťuje UK FTVS Praha

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1985 - 2009

Mix - všechny kategorie  MK = mužské kategorie    ŽK = ženské kategorie
V mladším žactvu může startovat i ročník 2009..

Soutěže

Dorostenci 110 m př.
Dorostenky 100 m př.
Juniorky 100 m př.
Junioři 110 m př.
Muži 110 m př.
Mix výška, tyč, dálka
Ženy 100 m př.
Žáci 100 m př.
Ml. žáci 60 m př.
Ml. žákyně 60 m př.
Žákyně 100 m př.

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí ředitel závodu po skončení prezentace.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Muži, junioři a dorostenci mohou běžet 110 m překážek spolu v jednom běhu.
Ženy, juniorky a dorostenky mohou běžet 100 m překážet spolu v jednom běhu.

Závodníci narození v roce 2009 poběží 60 m překážek s mezerami pro mladší žactvo a překážkami vysokými 68 cm.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 9.00 na stadiónu v blízkosti cíle.

Přihlášky

Podávají pozvané oddíly e-mailem na adresu: jkoukal@volny.cz nejpozději do 25. září 2020.

Šatny

Šatny nejsou k dispozici. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v blízkosti cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Služba první pomoci bude na vyhrazeném místě v blízkosti cíle.

Časový pořad

pondělí, 28.9.2020

Čas Disciplíny
10:00 110 m př. M 110 m př. Jři 110 m př. Dci výška Mix MK dálka Mix ŽK
10:15 100 m př. Ž 100 m př. Jky 100 m př. Dky
10:30 100 m př. Žci
10:45 100 m př. Žky
11:00 60 m př. Žcm tyč Mix
11:15 60 m př. Žkm
11:30 Konec překážek výška Mix ŽK dálka Mix MK

Parkování

Parkování bude možné na parkovišti u aquaparku.

Další informace

Časový pořad je orientační, pořadatel si vyhrazuje právo upravit ho podle aktuálního počtu startujících.