Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen - zrušeno

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření ČAS Spolek Sedona.

Datum

21.11.2020

Místo

Třeboň (start závodu je na Masarykově náměstí)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Jindřich Linhart
Technický delegát Jindřich Linhart
Ředitel závodu Petr Hradil
Hlavní rozhodčí Lenka Baronová

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1930 - 2000
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Muži a ženy, příp. junioři a juniorky (v den závodu starší 18 let), kteří se k účasti na mistrovství ČR přihlásili a byli zařazeni technickým delegátem.

Soutěže

Muži maratón
Ženy maratón

Technická ustanovení

a) Závodí se podle Pravidel atletiky.

b) Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek 20. 11. 2020 od 15.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. 11. 2020 od 7.30 do 10.00 hodin v divadle J. K. Tyla na Masarykově náměstí 1 v Třeboni.

 

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2. listopadu 2020 do neděle 15. listopadu 2020, uzávěrka přihlášek je v neděli 15. listopadu 2020 ve 23.59 hodin.

V pondělí 16. listopadu 2020 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž.

Přihlásit se mohou pouze závodníci a závodnice, kteří v období od 1. ledna 2019 do dne uzávěrky přihlášky splnili níže uvedený účastnický limit:

Soutěž

Muži

Ženy

Půlmaraton

1:21:00

1:35:00

Maraton

2:55:00

3:45:00

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp., každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakekoliv úpravy.

 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Jury tvoří: technický delegát, ředitel závodů, hlavní rozhodčí

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány.

 

Časový pořad

sobota, 21.11.2020

Čas Disciplíny
10:45 maratón M maratón Ž
14:00 Vyhlášení výsledků

Další informace

Podrobné informace na Třeboňský maraton: https://naturemarathon.cz/