Slovácký běh

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hradiště

Datum

11.10.2020

Místo

Uherské Hradiště (Masarykovo nám., Uherské Hradiště, 68601)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Kunt 603510310 atletikauh@email.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Jiří Michalík
Lékař p. Viera Mojžíšová

Startují

ročníky 1930 - 2010
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2010
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010

Veteráni (mohou muži od 40 let) běží 5000m, veteránky (mohou ženy od 35 let) 5000m. Minižáci a minižákyně 2011 a mladší běží 1 malý okruh(MO) = 300m, předžáci a předžákyně  2009-10  2 MO, mladší žáci a mladší žákyně 2007-2008 3MO, starší žáci a žákyně 1VO(velký okruh) 1250m, dorostenky a dorostenci 04-03 běží 2 VO = 2500m. Ženy 4VO = 5000m, muži 8 VO = 10000m.
 

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 600 m
Atletická minipřípravka-hoši 300 m
Atletická přípravka-dívky 600 m
Atletická minipřípravka-dívky 300 m
Muži 10000 m
Ženy 5000 m

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky. Závod se běží na čipy. Každý závodník již od nejmladší kategorie obdrží číslo a čip, který si upevní nad kotník. Čip se musí po skončení závodu odevzdat. Závod probíhá za částečného silničního provozu, proto je nutné dbát pokynů pořadatelů a příslušníků městské policie. Trať - ulice města. Upozornění - závodníci startují na vlastní nebezpečí se všemi důsledky z toho plynoucími.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v  8 hodin. Je nutné se přihlásit nejpozději 1 hodinu před startem.

Startovné

Startovné 20 Kč: Minižáci až předžačky
Startovné 50 Kč: Mladší žáci až dorost
Startovné 100 Kč: Dospělí
Lidový běh: 20 Kč

Přihlášky

          Přes webové stránky : www.atletika.cz.  V den závodu jednu hodinu před startem nejpozději na Masarykově nám. u stánku.
 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8.30  u stánku dané kategorie.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve Sportovní hale TJ Slovácká Slávia a ZŠ Komenského.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 11.10.2020

Čas Disciplíny
10:00 300 m EleZm
10:05 300 m EleHm
10:15 600 m EleZ
10:30 600 m EleH
10:45 Mladší žákyně 900m
10:55 Mladší žáci 900m
11:05 Starší žáci a starší žačky 1250m
11:25 Dorostenky a dorostenci 2500m
11:45 5000 m Ž 10000 m M
12:30 Lidový nesoutěžní běh

Další informace

Vyhlášení výsledků proběhne po skončení dané kategorie.Každý startující je klasifikován a odměněn v přihlášené kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo zásahu do časového pořadu v případě malého počtu startujících v kategorii. Součástí Slováckého běhu je i nesoutěžní lidový běh.
Finanční odměny: Kategorie:  Muži 1. až 3. místo /5000,-/3000,-/2000,-(vypsaný limit 32 min., při nedosažení limitu krácení na polovinu). Kategorie: Ženy 1. až 3. místo /3000,-/ 2000,-/ 1000,-/ Vypsaný limit 19 min., při nedosažení limitu krácení na polovinu. Kategorie: Veteráni a veteránky věcné odměny