Klubové závody

hlavicka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

22.09.2020

Místo

Plzeň (Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Michal Černý +420725306900 skplz@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Ing. David Bohmann
Výsledky zpracoval Ing. David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Startují pouze pozvaní závodníci.

Soutěže

Juniorky 100 m př., koule 4kg, kladivo 4kg
Junioři 110 m př., koule 6kg, kladivo 6kg
Muži 400 m př., oštěp 800g
Ženy 400 m př., oštěp 600g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 22.8. od 16:00 hodin v 1. patře stadionu.

Startovné

Startovné pro členy AK Škoda Plzeň zdarma.

Pro pozvané závodníky ostatních oddílů je výše startovného 100 Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16.9.2020 do 21.9.2020 do 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 min před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Šatny

Jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro muže šatny č. 1 a 2, a pro ženy šatny č. 3 a 4.

Šatny jsou neuzamykatelné a slouží pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

úterý, 22.9.2020

Čas Disciplíny
17:00 110 m př. Jři Běh kladivo 4kg Jky kladivo 6kg Jři
17:15 100 m př. Jky Běh
17:45 koule 4kg Jky koule 6kg Jři
18:00 400 m př. M Běh
18:15 400 m př. Ž Běh
18:30 oštěp 600g Ž oštěp 800g M
paticka