73. ročník Běhu přes Valašské kotáry, 2. kolo Krajského běžeckého poháru mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

18.10.2020

Místo

Zlín (Hradská 854, 760 01 Zlín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Stanislav Laciga
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Hlasatel Augustýn Šulc

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Muži 10000 m
Ženy 3000 m
Žáci 1500 m
Ml. žáci 1500 m
Ml. žákyně 1500 m
Žákyně 1500 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostorách Stadionu Mládeže od 9:00 hodin.

Startovné

Startovné do 16.10.2020
Žactvo - 30 Kč
Ostatní - 50 Kč
Děti do 11 let a členové AK Zlín startovné neplatí

Startovné na místě
Žactvo - 50 Kč
Ostatní - 100 Kč
Děti do 11 let a členové AK Zlín startovné neplatí

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 01.10.2020 od 15:00 hod do 16:10.2020 do 20:00 hod.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel a čipů bude probíhat od 08:30 hod v závodní kanceláři nejpozději však 30 minut před startem běhu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. V případě záměny čipu, ztráty čipu nebo špatného připevnění čipu nevzniká žádné právo závodníka na odměnu, pokud nebude možné zjistit výsledný čas a umístění. Pokud dojde k pochybení ze strany pořadatele, bude odměna vyplacena v plné výši.

Svolavatelna

Závodníci jsou povinni se dostavit na start minimálně 5 minut před startem. Pokud nebudou v čase startu disciplíny na místě a řádně odprezentováni, nemohou se závodu zúčastnit. 

Šatny

Prostor k převléknutí bude v prostorách Stadionu Mládeže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Časový pořad

neděle, 18.10.2020

Čas Disciplíny
10:00 3000 m Ž Běh
10:30 10000 m M Běh
14:00 1500 m Žcm 1500 m Žkm Běh
14:30 1500 m Žci Běh 1500 m Žky Běh

Další informace

Pořadatel důrazně žádá všechny účastníky o důsledné dodržování mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.