Vrhačský trojboj žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Kotlářka Praha, z.s.

Datum

02.10.2020

Místo

Praha - Kotlářka

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu R. Hlavičková

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Žáci vrh. tr.
Žákyně vrh. tr.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 1.10.2020 23:00 hod.

Šatny

Šatny ani sprchy nejsou jsou k dispozici.

Časový pořad

pátek, 2.10.2020

Čas Disciplíny
16:00 vrh. tr. Žci vrh. tr. Žky

Další informace

Všichni účastníci závodů, kteří budou vpuštěni na stadion, jsou povinni dodržovat platná vládní nařízení pro školská zařízení a současně interní pravidla DDM hl. m. Prahy.