Jilemnická hodinovka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jilemnice

Datum

07.10.2020

Místo

Jilemnice (Sportovní 1245, Jilemnice, 51401)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu David Šnajdr 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Ředitel závodu Milan Půlpán
Výsledky zpracoval David Šnajdr

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 1930 - 2000

Kategorie: Muži „A“ do 39 let /r. 1981 a mladší/ Ženy „A“ do 39 let /r. 1981 a mladší/
Muži „B“ 40 – 49 let /1980 – 1971/ Ženy „B“ 40 – 49 let /1980 – 1971/
Muži „C“ 50 – 59 let /1970 – 1961/ Ženy „C“ nad 50 let /1970 a starší/
Muži „D“ nad 60 let /1960 a starší/

Soutěže

Muži hodinovka
Ženy hodinovka

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 15 hod.

Startovné

50Kč

Přihlášky

Přihlášky: v místě startu do 16:00 hod.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na www.komenskeho288.cz

Časový pořad

středa, 7.10.2020

Čas Disciplíny
16:30 hodinovka Ž Běh hodinovka M Běh