Krajské víceboje přípravek a mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ Šumperk, z.s.

Datum

07.10.2020

Místo

Šumperk (Žerotínova 55, 78701, Šumperk)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Vykydal 777582996 tom.vykydal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jiří Hynek
Časomíru zajišťuje Tomáš Vykydal
Výsledky zpracoval Jarmila Hynková

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Atletická přípravka-hoši čtyřboj
Atletická přípravka-dívky čtyřboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Omezení startů - každý oddíl smí postavit maximálně 10 atletů do závodu !!!

Na tribuně a v šatnách se dodržují stávající hygienická pravidla.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kanceláři nad cílem od 12:30.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.9. 2020 do 6.10. 2020 do 20:00.

Šatny

Budou k dispozici v basketbalové hale. Slouží pouze k převlečení. Za případné ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

MUDr .Katarina Berková

Časový pořad

středa, 7.10.2020

Čas Disciplíny
14:00 pětiboj Žcm Finále pětiboj Žkm Finále čtyřboj EleH Finále čtyřboj EleZ Finále