Župní přebor v pětiboji

opava-admin

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

10.10.2020

Místo

Opava (Tyršův stadion, B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Lesák 603772444 jiri.lesak@worldonline.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Marta Kovářová
Technický ředitel Jaromír Šrek
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jana Králová

Startují

ročníky 1922 - 2011
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1922 - 2011
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Muži tyč
Ženy tyč
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně od 8 hodin pro prezentaci.

Startovné

Startovné 50 Kč za předem přihlášený start mailem, poštou, telefonicky nebo na web www.atletika.cz, 100 Kč za přihlášku na místě uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 9.10. do 22h nebo mailem-sokolopava@tiscali.cz.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Sokola Opava www.sokolopava.cz a na www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotnice Zdena Reichlová bude přítomna v místnosti vedle závodní kanceláře od 9 hodin do ukončení závodů

Časový pořad

sobota, 10.10.2020

Čas Disciplíny
09:00 pětiboj Žcm
09:05 pětiboj Žkm
10:30 tyč Ž
11:00 tyč M

Stravování

Občerstvení bude v restauraci Sport vedle stadionu