Veřejná vrhačská středa

AT - varianta 02 modre pozadi

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.

Datum

14.10.2020

Místo

Trutnov (Na Lukách 466)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bohuslav Šimek
Hlavní rozhodčí Bohuslav Šimek
Výsledky zpracoval Musilová Michaela

Startují

ročníky 1930 - 2006
ročníky 1930 - 2006

Soutěže

Muži koule 7,26kg
Ženy koule 4kg

Technická ustanovení

Váhové kategorie náčiní budou dle platných pravidel atletiky.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostorách tribuny od 14.15 hod. Prosíme vstupujte se zakrytými dýchacími cestami. 

Startovné

Startovné činí 100 Kč za start. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to nejpozději do 13.10. do 23.00 hodin. 

Časový pořad

středa, 14.10.2020

Čas Disciplíny
15:00 koule 4kg Ž koule 7,26kg M
khk