Republikové finále Středoškolského atletického poháru - ODLOŽENO

hlavicka_SAP

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

14.10.2020

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Technický delegát Martin Smetana 602 699 900 msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu Ing. Vladimír Kučera, CSc. 607 568 422 kucera1955@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ing. Ivanka Lebrová
Technický ředitel Štěpán Pobuda
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 2001 - 2005
ročníky 2001 - 2005

Startují chlapci a dívky ročníků narození 2001 až 2005.

Chlapci a dívky, studenti 1. až 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ ... 

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 3 podmínky:

1. Členy reprezentačního družstva školy musí být výhradně žáci přislušné školy.

2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy vyhlášené soutěže.

3. Startovat mohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří nemají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku - kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81.

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku i dálku.

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů.

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 9:00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, skupina kalendáře "Středoškolský atletický pohár", a to do úterý 13. 10. 2020 do 18:00 hodin!

Výdej startovních čísel

Startovní čísla pro všechny závodníky a závodnice budá předána trenérům na technické poradě.

Rozcvičování

Je povoleno pouze mimo atletický stadion, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Z bezpečnostních důvodů se nelze rozcvičovat na rovince v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Budou k dispozici od 9:00 hodin v tribuně atletického stadionu stejně jako sprchy a WC, přičemž vstup do všech vnitřních prostor tribuny atletického stadionu, tedy i do šaten, sprch a na WC, je možný pouze s nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor, rouška apod.) kryjícím nos a ústa!

Závodníkům a závodnicím proto doporučujeme, aby se na atletický stadion dostavili již ve sportovním oblečení!

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Startovní listiny

Budou vyvěšeny u závodní kanceláře v horní části tribuny atletického stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány u závodní kanceláře v horní části tribuny atletického stadionu a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže u závodní kanceláře v horní části tribuny atletického stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

středa, 14.10.2020

Čas Disciplíny
10:15 Technická porada
10:55 Slavnostní zahájení
11:00 60 m Dky Běh výška Dci koule 5kg Dci
11:20 60 m Dci Běh dálka Dky
11:45 800 m Dky Běh
12:05 1500 m Dci Běh
12:20 200 m Dky Běh
12:30 výška Dky koule 3kg Dky
12:50 400 m Dci Běh dálka Dci
13:30 4x200 m Dky Běh
14:00 4x200 m Dci Běh
14:45 Vyhlášení výsledků

Stravování

Pro ubytovaná družstva bude zajištěna večeře, snídaně a obědový balíček.

Pro družstva, která přijedou 14. 10. 2020, bude připraven obědový balíček.

Možnosti ubytování


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka Ubytování zajištěno a hrazeno pro družstva (10 členů + 1 doprovod), které mají dojezdovou vzdálenost nad 200 km. S předstihem se vedoucí družstev dozví, v kterém z hotelu budou ubytováni.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Pořadatel důrazně žádá všechny účastníky o důsledné dodržování usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření.

Omezení startu

Člen družstva může startovat ve 2 disciplínách a štafetě. V běhu na 60 m mohou startovat 3 členové družstva, z nichž bodují pouze 2 nejlepší. V ostatních soutěžích startují pouze 2 členové družstva. Každé družstvo smí postavit pouze 1 štafetu.

Týmy tvoří maximálně 10 chlapců nebo dívek a 1 trenér.

Doklady pro start

Podmínkou startu je elektronické přihlášení družstva a předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska obsahuje přijmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků a závodnic. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků a závodnic ručí škola.

Dozor nad žáky

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola. Při vážném porušení chování žáků (vulgární vyjadřování, ničení sportoviště, kouření aj.) bude celé družstvo vyloučeno ze soutěže.

paticka_SAP