O pohár starosty TJ SOKOL na Mělníce

Pořadatel

Technicky zajišťuje Tělocvičná jednota Sokol na Mělníce, oddíl atletiky

Datum

07.10.2020

Místo

Mělník (Tyršova 95)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bc. Bohuslav Bubník ml.
Hlavní rozhodčí Ondřej Čerepušťák
Časomíru zajišťuje Ing. Jan Konop

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2013
ročníky 2009 - 2013
ročníky 2014 - 2016

Mix= předškolní děti

Veteráni startují v samostatném závodě v 17.30 hod. označené v časovém pořadu jako "3 000 m M běh".

 

Soutěže

Dorostenci 800 m
Dorostenky 800 m
Atletická přípravka-hoši 300 m
Atletická přípravka-dívky 300 m
Juniorky 800 m
Junioři 800 m
Muži 3000 m
Mix 50 m
Ženy 800 m
Žáci 800 m
Ml. žáci 600 m
Ml. žákyně 600 m
Žákyně 800 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Přihlášky předem se přijímají nejpozději do 6.října 2020 e-mailem na adresu info@sokol-melnik.cz nebo telefonicky na č. 775 222 794. Přihlášky na místě nejpozději hodinu před startem příslušné disciplíny do kapacity 100 závodníků celkem ve všech disciplínách.

Časový pořad

středa, 7.10.2020

Čas Disciplíny
14:00 Prezentace žactvo
14:45 Prezentace dorostenci, junioři, muži (do16:30) Prezentace dorostenky, juniorky, ženy (do16:30)
15:05 50 m Mix
15:20 300 m EleZ
15:35 300 m EleH
15:50 600 m Žkm
16:05 600 m Žcm
16:20 800 m Žky
16:30 800 m Žci
16:40 800 m Dky 800 m Jky 800 m Ž
16:50 800 m Dci 800 m Jři
17:00 3000 m M
17:30 3000 m M Běh

Další informace

Jedná se o akci organizovanou sportovním svazem. Akce se mohou zúčastnit pouze  sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob. Z tohoto důvodu je počet startujících kapacitně omezen počtem 100 účastníků úhrnně ve všech disciplínách.