Běh Smolnickým kopcem - 29. ročník

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Chodov, z. s.

Datum

10.10.2020

Místo

Chodov (Husova 1094, 357 35 Chodov)

Vedoucí činovníci

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od ___ v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v ___, a to pro závodníky šatny č. ___ a pro závodnice šatny č. ___ Dále je možnost využít šatny v ___

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v ___ Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Další informace

Není možný vstup diváků na stadion, šatny a sprchy nebudou k dispozici, záchody ano.

Starty budou probíhat ve třech blocích, sledujte propozice, kde je uveden čas prezentace pro jednotlivé bloky.

 

29. ročník Běhu Smolnickým kopcem
Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek
(Závody jsou podpořeny finančním grantem Města Chodov )

Pořadatel: ŠAK Chodov, z.s. ve spolupráci s DDM “Bludiště“ Chodov

Činovníci závodu:
ředitel závodu – Miloslav Zítka
hlavní rozhodčí – Ing. David Pavelka
startér a stavitel tratí – Mgr. Milan Kovářík
vedoucí závodní kanceláře – Miloslav Zítka
zpracování výsledků – sokotime.cz

Datum a místo: sobota 10. října 2020 od 10:00 hod. na Smolnickém kopci v Chodově u Karlových Varů (nad atletickým stadionem - vpravo od silnice, směr Vřesová). Závodní kancelář (prezentace), start a cíl všech kategorií je na atletickém stadionu!!!!

Přihlášky: Výhradně elektronicky na stránce https://sokotime.cz/zavod-201010 nejpozději do čtvrtka 08.10. do 20:00, výjimečně v místě startu na atletickém stadionu za zvýšené startovné ve výši (100,-) 200,- Kč nejpozději do 09,30 hod. (děti), mládež a dospělí - nejpozději hodinu před startem příslušné kategorie.
Informace k platbě startovného převodem Vám budou zaslány e-mailem po odeslání přihlášky.

Startovné: žactvo 50,- (na místě 100,-) Kč, ostatní 100,- (na místě 200,-) Kč

Neplatí: Žactvo chodovských škol, ZŠ ve Vintířově, členové ŠAK Chodov

Upozornění: Závodník(ce) kategorie žactva smí startovat pouze v jedné věkové kategorii.

Popis tratí: Tratě závodů jsou vedeny v prostoru Smolnického kopce a mají travnato – hlinitý charakter, velmi vhodnou obuví jsou atletické tretry nebo kopačky.

Časový pořad
Blok 1 (prezentace 09,00 - 10,30 - nejpozději 20 minut před startem kategorie)

10,00 480m nejmladší předžáci (2014- 2013)
10,10 480m nejmladší předžákyně (2014 - 2013)
10,20 920m mladší předžáci (2012 – 2011)
10,30 920m mladší předžákyně (2012– 2011)
10,40 920m starší předžáci (2010 – 2009)
10,50 920m starší předžákyně (2010 – 2009)

Blok 2 (prezentace 10,30 - 11,25 - nejpozději 20 minut před startem kategorie)
11,30 1100m mladší žákyně (2008 – 2007)
11,45 1100m mladší žáci (2008 – 2007)
11,45 1100m starší žákyně (2006 – 2005)

Blok 3 (prezentace 11,30 - 12,40 - nejpozději 20 minut před startem kategorie)
12,25 1800m starší žáci (2006 – 2005)
          1800m dorostenky (2004 – 2003)
12,25 3500m dorostenci (2004 – 2003)
          3500m juniorky (2002 – 2001)
          3500m ženy (2000 – 1986)
          3500m veteránky (1985 a starší )
13,00 5200m junioři (2002 – 2001)
          5200m muži (2000 – 1981)
          5200m veteráni I (1980 – 1971)
          5200m veteráni II (1970 -1961) a veteráni III (1960 a starší)

Ceny: Pro nejrychlejší závodníky a závodnice v jednotlivých kategoriích jsou připraveny hodnotné věcné ceny a medaile, dorost, juniorstvo, muži a ženy - finanční prémie.

Peněžní prémie:
Dorostenci a dorostenky: 1.) 400,- 2.) 300,- 3.) 200,-
Junioři a juniorky: 1.) 400,- 2.) 300,- 3.) 200,-
Muži a ženy – absolutní pořadí: 1.) 1500,- 2.) 800,- 3.) 600,- 4.) 400,- 5.) 300,-
Muži vet. a ženy vet.: 1.) 400,- 2.) 300,- 3.) 200,-
Veteráni a veteránky získávají peněžitou prémii za umístění v hlavním závodě mužů a žen, pokud se umístí na 1.- 3.místě v absolutním pořadí a dále peněžitou prémii v rámci své veteránské kategorie.

Děkujeme sponzorům: ČAS, Česká atletika s.r.o., DDM Bludiště, Karlovarský kraj, Živý kraj, Město Chodov, Obecní úřad Vintířov, Truhlářství Lukáš Kopecký, Účetnictví Karel Matička

Informace: Miloslav Zítka - mobil : 607 992 873, e-mail: atletikachodov@seznam.cz, www.sakchodov.cz

UPOZORNĚNÍ
Vyhlašování vítězů bude prováděno průběžně, bezprostředně po doběhu každé kategorie.
Zveřejnění výsledků a fotografií závodu na: www.sakchodov.cz.
Záchody jsou umístěny v areálu atletického stadionu.
Za odložené věci (i v šatně) pořadatel neručí.
Závodníci (ce) startují na vlastní nebezpečí.