Mezinárodní mítink Kladno INDOOR 2021

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

08.02.2021

Místo

Kladno (Městský stadion - Sletiště, Sportovců, 456 Kladno - Atletická hala)

Vedoucí činovníci

Předseda OV Milan Volf
Ředitel závodu Jiří Klesnil
Hlavní rozhodčí Jakub Kubálek
Technický ředitel Jiří Chvojka
Hlasatel Jacek Přibáň
Lékař MUDr. David Homer
Vedoucí ceremonielu Hana Větrovcová
Hospodář Ing. Přemysl Mužík
Výsledky zpracoval Karel Hevessy

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 1931 - 2001

Soutěže

Muži výška, koule 7,26kg
Ženy výška, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly či závodníci do 4.2. 2021 na e-mail: atletika.kladno@seznam.cz. 

5.2. 2021 bude zveřejněn seznam vybraných účastníků na stránkách ČAS www.atletika.cz

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží účastníci v atletické hale nejpozději 60 minut před startem disciplíny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v prostoru atletické haly.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletické hale.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v  atletické hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v atletické hale, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách šaten u vstupu do areálu.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po dobu celého závodu přímo v atletické hale.

Časový pořad

pondělí, 8.2.2021

Čas Disciplíny
14:00 koule 4kg Ž
15:00 výška Ž
16:30 koule 7,26kg M
18:00 výška M

Další informace

Vstup do haly bude umožněn pouze těm, kteří absolvovali test na onemocnění Covid19 s negativním výsledkem, případně předložili negativní výsledek na onemocnění Covid-19 ne starší než 48 hod.

Testa na Covid 19 bude možné absolvovat v den závodu v označených prostorách Městského stadionu - Sletiště.

Všichni účastníci musí dodržovat platná nařízení vlády.