Mistrovství ČR a Mistrovství SR v běhu na 10 000 m mužů, žen, juniorů a juniorek

Pořadatel

Technicky zajišťuje Technicky zajišťuje atletický klub ASKSK - Športový klub ŠK Skalica – Atletika

Datum

24.04.2021

Místo

Skalica (Mestský letný štadión, Športová č.54, Skalica)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Marián Kalabus marian.kalabus@gmail.com
Technický delegát Petr Šíma petrs.sprint@tiscali.cz
Ředitel závodu Zdeněk Zalubil

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Juniorky 10000 m
Junioři 10000 m
Muži 10000 m
Ženy 10000 m

Technická ustanovení

Informace jsou platné k 1. dubnu. 2021, případné změny budeme prezentovat na webu wwww.atletika.cz

Podmínky pro vstup na Slovensko budou zveřejněny dadatečně na webu www.atletika.cz

1 )Časový pořad je orientační, může se upravovat. 

2) Závodníci, resp. závodnice, musí startovat buď v oddílovém dresu, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

3) Závodníci, resp. závodnice mohou startovat jen v povolené běžecké obuvi podle pravidel světové atletiky (WA) platných od 5. 3 . 2021.

https://www.worldathletics.org/download/download?filename=9863ca5b-83d9-439c-ac87-658d02fce785.pdf&urlslug=World%20Athletics%20Shoe%20Compliance%20List%20(as%20at%2011%20December%202020)

4) Všichni závodníci, trenéři a organizační tým musí absolvovat antigenní testy na Covid-19 na místě (pokud se neprokáží negativním výsledkem testu RT-PCR nebo antigenního testu ne starším 12 hodin, očkováním nebo dokladem o prodělání Covid-19 v posledních 90 dnech).

Do areálu jinak nebude vstup povolen.

Testování bude probíhat v sobotu 24. dubna 2021 od 12.00 do 15.00 hodin.

5) Závody proběhnou bez přítomnosti diváků

6) vstup do areálu pro závodníky, trenéry a organizační tým bude možný s ochranou horních dýchacích cest (respirátor) a po dezinfekci rukou a dodržení odstupu 2 metrů mezi osobami mimo závodní plochu v době závodu.

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_11-1-2021.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 24. dubna od 13.30 hodin v prostoru tribuny na Mestskom štadióne, Športová č. 54.


 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 5. dubna 2021 do neděle 18. dubna 2021 do 23.59 hodin.

V pondělí 19. dubna 2021 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d) s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d). Nebude-li tento poplatek nejpozději dva dny před konáním závodů do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1. března 2020 do dne uzávěrky přihlášky splnili účastnický limit.

Soutěž Muži Ženy Junioři Juniorky
3000 m 9:00.0 10:20.0 9:20.0 10:30.0
5000 m 15:15.0 18:30.0 16:30.0 20:00.0
10000 m 32:30.0 41:00.0 36:00.0 45:00.0
10 km* 33:00:00 41:30:00 36:30:00 46:00:00
Půlmaraton 1:12:37 1:30:37 - -
3000 m př. 9:40.0 11:30.0 10:30.0 12:15.30

V běhu na 10 km se počítají pouze výkony dosažené v závodech Běchovice - Praha a Kbelská desítka.

Prezentace

Závodníci a závodnice se prezentují vyzvednutím startovního čísla. Prezentace bude ukončena vždy 30 minut před startem příslušné disciplíny.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v sobotu 24. dubna od 13.30 v prostoru tribuny na Mestskom štadióne, Športová č. 54.
Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu

Svolavatelna

Závodníci a závodnice se musí dostavit do svolavatelny nejpozději 20 minut před startem příslušné kategorie

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostoru tribuny pouze na převlečení.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a webu Slovenského atletického svazu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu.
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem (pravidlo č. 8 Technických pravidel).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v tribuně stadionu.

Zdravotní služba

Bude v průběhu závodu přítomna v prostoru cíle.

Časový pořad

sobota, 24.4.2021

Čas Disciplíny
13:20 10000 m M Běh C
14:15 10000 m M Běh B
15:05 slavnostní zahájení
15:10 10000 m Jři Běh
16:00 10000 m Ž Běh 10000 m Jky Běh
17:00 10000 m M Běh A
17:45 vyhlášení výsledků