Mistrovství ČR mužů, žen v maratonu

Pořadatel

Technicky zajišťuje Prague International Marathon, spol. s r. o.

Datum

30.05.2021

Místo

Praha (Start závodu: Karlův most. Cíl závodu: Staroměstské náměstí)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS František Fojt
Technický delegát František Fojt
Ředitel závodu Carlo Capalbo
Hlavní rozhodčí Ing. Martin Tipka

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 1999 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1931 - 2001
ročníky 1999 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Muži a ženy, příp. junioři a juniorky (v den závodu starší 18 let), kteří se k účasti na mistrovství ČR přihlásili a byli zařazeni technickým delegátem. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na www.atletika.cz a následně budou vybraní účastnici vyrozuměni emailem o dalším postupu registrace na závod.

Soutěže

Muži maratón
Ženy maratón

Technická ustanovení

Účastníci MČR jsou povinni startovat v oddílových dresech, které jsou uvedeny v registru Českého atletického svazu. Vybraní účastníci MČR, kteří budou zařazeni do týmů závodu Battle of Teams mohou startovat v dresech těchto týmů. V případě vyhlašování MČR však platí povinnost oddílového oblečení pro všechny vyhlašované.

V souladu s aktuálními hygienicko-protiepidemickými podmínkami musí účastníci splňovat tato pravidla:

  • negativní výsledek RT-PCR testu, kdy doba mezi odebráním biologického vzorku a startem závodu nebude delší než 48 hodin, nebo potvrzení o prodělaném onemocnění covid 19 od kterého neuplynula doba delší než 90 dní (účastníci prokáží v závodní kanceláři)
  • potvrzení nepřítomnosti klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře, který účastníci odevzdají v závodní kanceláři
  • absolvování měření tělesné teploty s výsledkem nižším než 37,5 °C
  • ochrana dýchacích cest respirátorem minimální třídy FFP2 nebo KN95 ve všech prostorech mimo trasu závodu

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude umístěna v hotelu Hilton (Pobřežní 311/1, 186 00 Praha 8) a otevřena v pátek 28. května od 16.00 do 20.00 a v sobotu 29. května 2021 od 09.00 do 20.00 hodin. Prezentace závodníků bude ukončena v sobotu, 29. května 2021 ve 20.00 hodin.

Přihlášky

Podávají závodníci a závodnice (případně v zastoupení atletickým oddílem) vyplněním registrace na webové stránce ČAS nejpozději do neděle, 16. května 2021, 23.59 hod. a následně vybraní závodníci obdrží unikátní kód a zaregistrují se na webové stránce RunCzech (https://www.runczech.com ) do středy 26. května 2021, ve 23.59 hodin.

Počet závodníků bude limitován hygienickými požadavky (cca 100 běžců a běžkyň). Účast trenéra bude umožněna s ohledem na limit přítomných osob na akci a účastník bude o tomto informován. Žádost pro účast trenéra uvede závodník společně s přihláškou. Na trenéry se budou vztahovat stejná pravidla (testování atd.) jako na závodníky.

Přihlásit se mohou pouze závodníci a závodnice, kteří v období od 1. ledna 2019 do dne uzávěrky přihlášky splnili níže uvedený účastnický limit:

Soutěž

Muži

Ženy

Půlmaraton

1:13:00

1:25:00

Maraton

2:45:00

3:15:00

Časový pořad

neděle, 30.5.2021

Čas Disciplíny
06:30 maratón M maratón Ž
09:10 Vyhlášení výsledků (M)
09:25 Vyhlášení výsledků (Ž)

Další informace

Výše uvedené informace mohou být v důsledku aktuálních protiepidemických opatření nebo organizačních změn upraveny a účastníci budou o případných změnách průběžně informování.