Memoriál Ludvíka Daňka

up
log

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Turnov a Město Turnov, pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Českého olympijského výboru a Českého atletického svazu

Datum

14.09.2021

Místo

Turnov (Městský stadion Ludvíka Daňka, Skálova 207, Turnov 51101)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Libor Dinga 734 693 832 ldinga@atletika.cz
Ředitel závodu Svobodová Jana 724 022 275 j.svob@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Miroslav Gregor
Technický ředitel Mikeš Pavel 775 646 487 mikes.stadion@seznam.cz
Hlasatel Škorpil Štěpán, Přibáň Jaroslav
Lékař ZZS LK 724 579 721 tronickova@zzslk.cz
Režie Adam Nedvídek
Vedoucí ceremonielu Nováková Vlasta 723 575 039
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o. 608 884 612 blazej@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o. 608 884 612 balzej@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 1931 - 2005
ročníky 1931 - 2005

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 800 m, 400 m př., tyč, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, chůze 3000m
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 100 m př., dálka, oštěp 600g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výška: tyč mužů 400 cm

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Vyhlašován bude vždy jen vítěz, v disku prvních 6 a ve LKAS první 3 štafety 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově zázemí stadionu (2. patro) 

Startovné

změna ! (platná od 25.8.) - startovné zdarma pro všechny závodníky předem přihlášené přes Atletickou kancelář. 
V případě přijetí přihlášky v den závodu 200 Kč (pouze doplnění startovního pole) – nejpozději 60 min. před zahájením disciplíny

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS – www.atletika.cz v termínu od 4. 9. do 8. 9. 2021 (24.00 hod.).

Výběr startujících bude proveden ve čtvrtek 9. 9. 2021 po uzávěrce přihlášek a zveřejněn na stránkách: www.atletika.cz, http://memorial-ludvika-danka.acturnov.com

Závodníky ze zahraničí prosíme hlásit do středy 9.9. 2021 – Aleš Drahoňovský – adrahon@volny.cz

Výdej startovních čísel a úhrada startovného budou ukončeny vždy 60 min. před zahájením disciplíny! Nutné z důvodu vytvoření finálních startovních listin.

 

 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 14.9.2021 od 13.00 hod. v kanceláři u hlavního vchodu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlé sportovní hale, eventuálně v parčíku přes ulici. Prosíme o dodržování maximální bezpečnosti při závodech.

Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření bude potrestáno vyloučením závodníka ze soutěže. Pořadatelé věří, že všichni závodníci toto opatření pochopí a budou ho respektovat. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v technické budově (oranžová budova u startu na 100m). 

 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v technické budově (oranžová budova u startu na 100m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli  u svolavatelny.
15-20 min. - před zahájením běžeckých disciplín, 25-30 min. - před zahájením technických disciplín

 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v halvní budově zázemí stadionu (hlavním vchodem vlevo), a to pro závodníky šatny č. 1,3,4 a pro závodnice šatny č.2,6 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru pod tribunou, vedle hlavního vchodu. 
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru pod tribunou, vedle hlavního vchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v budově zázemí stadionu (hlavní vchod vlevo) šatna č.5

 

Zdravotní služba

Zdravotní služba zajištěna posádkou - Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, po celou dobu závodu.

Časový pořad

úterý, 14.9.2021

Čas Disciplíny
15:00 Vrh koulí politilů
15:10 100 m př. Ž
15:25 dálka Ž
15:30 400 m př. M
15:40 smíšená žákovská štafeta LKAS 8x200m
16:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
16:20 tyč M
16:30 disk 2kg M
16:50 100 m M
17:05 100 m Ž
17:20 dálka M
17:30 800 m Ž
17:40 koule 7,26kg M
17:45 1. blok vyhlašování
18:00 800 m M
18:15 oštěp 600g Ž
18:20 200 m M
18:35 200 m Ž
18:50 chůze 3000m M chůze 3000m Ž
19:10 2. blok vyhlašování
19:20 tombola

Další informace

Ceny za umístění: za umístění na prvních šesti místech (ve všech individuálních disciplínách mimo hlavní disciplínu v hodu diskem mužů a 3000 m chůze – exhibice) - finanční odměna ve výši:

1.místo - 5. 000,- Kč, 2.místo - 3. 000,- Kč, 3.místo - 2. 000,- Kč, 4.místo - Kč 1. 600,- Kč, 5.místo - Kč 1000, 6.místo - Kč 800,- Kč

Vyplacení odměn za umístění v plné výši je podmíněno splněním výkonostního "A" limitu. Při nesplnění "A" limitu je finanční odměna krácena o 50%.

(limit "A" uveřejněn na stránkách pořadatele, limit "B" zrušen od 25.8.)

Bonus zasplnění A limitu na MS 2022 Eugene (USA) – 5.000 Kč (pouze závodníci ČR)

Memoriálové disciplíny: disk - Memoriál Ludvíka Daňka, 800m - Memoriál Antonína Lederera a Jaroslava Kašpárka, 400m př. - Memoriál Michala Kobosila, oštěp - Memoriál Antonína Koška, tyč - Memoriál Františka Svobody, štafety 8x200 (žactvo) - Memoriál Karla Koláře. 

Kontakty pro závodníky a manažery: AC Turnov, z.s.- atletika, Skálova 207, 511 01 Turnov, http://acturnov.com/, ac.turnov@seznam.cz   

Svobodová Jana (manažeři závodníků) – ředitel mítinku

+420 724 022 275, ac.turnov@seznam.cz

Drahoňovský Aleš (závodníci ČR)

+420 723 424 533, adrahon@volny.cz

Svobodová Jana (zahraniční závodníci) – presidentka pořádajícího klubu

+420 724 022 275, j.svob@seznam.cz, ac.turnov@seznam.cz

Přihlásit lze pouze přes atletickou kancelář ČAS: www.atletika.cz  

COVID-19: z důvodu pandemie COVID-19 prosíme o dodržování vládních nařízení

Děkujeme za pochopení.

prizemoney
down