Vzhůru Brno - Memoriál Josefa Sečkáře 2021

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Olymp Brno, spolek

Datum

13.06.2021

Místo

Brno (Technická 2896/2, 616 69)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Tomáš Klíma
Technický delegát Tomáš Vojtek
Ředitel závodu Tomáš Vojtek 725 885 650 tomvojtek@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ludmila Pudilová
Technický ředitel Lukáš Klíma
Hlasatel Štěpán Škorpil
Lékař CCK
Režie Studio4event
Vedoucí ceremonielu Alena Nezdažilová
Hospodář Eliška Kutrová
Časomíru zajišťuje Online system, spol. s.r.o.
Výsledky zpracoval Online system, spol. s.r.o.

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Muži 100 m, 400 m, 3000 m př., výška, dálka, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., trojskok
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závod pro mladší žactvo je pouze pro atlety/atletky z jihomoravského kraje. Každý oddíl může ke startu přihlásit maximálně 5 ml. žáků a 5 ml. žákyň.

Ml. žactvo může soutěžit pouze v celém pětiboji, nikoli jen ve vybraných disciplínách.

Technický delegát provede výběr závodníků. Seznam nevybraných závodníků/závodnic bude zveřejněn dne 11.6.2021 na webu atletika.cz.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na hlavní tribuně od 12 hodin.

Startovné

Se vzpomínkou na pana Sečkáře se žádné neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 24.5.2021 10:00 do 10.6.2021 20:00

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 12 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadioně.

Rozcvičení v sobotu možné od 16 do 19h.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru svolavatelny ( start na 150 m).

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v protoru startu na 150 m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 20 min, Technické disciplíny 30 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v při vstupu do areálu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na hlavní tribuně.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Vyhlášení ihned po ukončení disciplíny.

Prize money najdete na www.vzhurubrno-mjs.cz

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na hlavní tribuně a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (Technické pravidlo 8.2 - 8.5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč  (Technické pravidlo 8.7 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

Zdravotní služba

Zajištěna pořadatelem a viditělně označena.

Časový pořad

neděle, 13.6.2021

Čas Disciplíny
13:00 60 m př. Žkm Finále pětiboj Žkm pětiboj Žcm
13:15 60 m př. Žcm Finále
13:40 dálka Žkm Finále
13:45 kriket Žcm Finále
14:40 60 m Žkm Finále
14:50 60 m Žcm Finále
15:30 kriket Žkm Finále
15:35 dálka Žcm Finále
16:20 800 m Žkm Finále
16:30 800 m Žcm Finále
17:00 Národní program
17:15 100 m př. Ž Rozběh
17:30 100 m M Rozběh
17:45 100 m Ž Rozběh
18:00 Zahájení mítinku
18:05 400 m Ž Finále dálka M
18:15 koule 7,26kg M
18:20 1500 m Ž Finále
18:30 výška M
18:45 400 m M Finále
19:00 100 m př. Ž Finále
19:10 oštěp 800g M
19:15 100 m M Finále trojskok Ž
19:30 100 m Ž Finále
19:45 3000 m př. M Finále

Stravování

Připraven bufet s občerstvením.

Další informace

Vstup do areálu jen hlavním vchodem - u hlavni budovy. 

Podmínky pro vstup do areálu

Každý účastník se musí před vstupem do areálu akreditovat ve sportovní hale, kde vyplní čestné prohlášení a doloží, že:

 •   absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 •   absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 •   byl očkován proti onemocnění covid-19 s tím, že u očkování uplynulo:

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle

   SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

 •   prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

 

VZHŮRU BRNO!!!