Kladno hází a Kladenské memoriály (Bronzový mítink WACT)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

15.06.2021

Místo

Kladno (Městský stadion - Sletiště, Sportovců 456, 272 04 Kladno)

Vedoucí činovníci

Předseda OV Jiří Klesnil
Ředitel závodu Jakub Kubálek
Hlavní rozhodčí Michal Pufr
Technický ředitel Marek Voňavka
Hlasatel Jacek Přibáň, Štěpán Škorpil
Vedoucí ceremoniálu Hana Větrovcová
Časomíru zajišťuje ONLINE System

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1922 - 2020

Soutěže

Dorostenci 110m p 91,4
Juniorky 800 m
Junioři 800 m
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, výška, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Mix 4x400 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v horní části tribuny od 9:00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.5.2021 do 11.6.2021 23:59 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v den závodu ve svolavatelně. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlém lesoparku a v Atletické hale.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v Atletické hale.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u Atletické haly. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: běhy, sprinty 20 min., technické disciplíny 30 min., tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v Atletické hale.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru svolavatelny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru svolavatelny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru svolavatelny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách u vchodu do areálu.

Časový pořad

úterý, 15.6.2021

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 4kg Ž Finále
11:20 tyč Ž Finále kladivo 7,26kg M Finále
12:30 110m p 91,4 Dci Finále disk 1kg Ž Finále
13:50 dálka Ž Finále disk 2kg M Finále
14:00 800 m Jky Finále
14:15 800 m Jři Finále
14:25 4x400 m Mix Finále
14:30 Štafety mládeže
15:00 výška Ž Finále
15:25 oštěp 600g Ž Finále
15:40 100 m M Finále
16:00 100 m Ž Finále
16:20 400 m M Finále
16:30 koule 7,26kg M Finále
16:40 400 m Ž Finále
16:50 výška M Finále
17:00 1500 m M Finále
17:10 oštěp 800g M Finále
17:15 800 m Ž Finále
17:30 800 m M Finále
17:45 koule 4kg Ž Finále
17:55 200 m M Finále
18:10 200 m Ž Finále

Stravování

Stravování bude formou stánkového prodeje, ve Fitness centru a ve Sporthotelu Sletiště.

Další informace

Finanční odměny - Kladno hází a Kladenské memoriály
    1.m 2.m 3.m 4.m 5.m  
100m M 1 000 € 600 € 400 € 300 € 200 € A
100m Ž 1 000 € 600 € 400 € 300 € 200 € A
200m M 500 € 400 € 300 € 200 € 100 € B
200m Ž 500 € 400 € 300 € 200 € 100 € B
400m M 500 € 400 € 300 € 200 € 100 € B
400m Ž 500 € 400 € 300 € 200 € 100 € B
800m M 500 € 400 € 300 € 200 € 100 € B
800m Ž 500 € 400 € 300 € 200 € 100 € B
1500m M 1 000 € 600 € 400 € 300 € 200 € A
Výška M 500 € 400 € 300 € 200 € 100 € B
Výška Ž 500 € 400 € 300 € 200 € 100 € B
Koule M 1 000 € 600 € 400 € 300 € 200 € A
Koule Ž 500 € 400 € 300 € 200 € 100 € B
Disk M 500 € 400 € 300 € 200 € 100 € B
Disk Ž 500 € 400 € 300 € 200 € 100 € B
Kladivo M 500 € 400 € 300 € 200 € 100 € B
Kladivo Ž 500 € 400 € 300 € 200 € 100 € B
Oštěp M 1 000 € 600 € 400 € 300 € 200 € A
Oštěp Ž 1 000 € 600 € 400 € 300 € 200 € A
Kladno za podpory města Logo - česká verze